İslamiyet Öncesi Türklerde Toplumsal Yapı

İslamiyet Öncesi Türklerde Toplumsal Yapı

- in Dersimiz

orduİslamiyet Öncesi Türklerde Toplumsal Yapı Hakkında Özet Bilgi

? Eski Türk devletlerinde toplumun temelini aileler oluşturmuştur.

? Çekirdek aile tipi görülen Türklerde, ataerkil yapı ön plandadır.

? Toplumda tek eşle evlilik (monogami) geçerli olmuştur. Ayrıca kadın, sosyal yaşamda erkeğin yanında yer alabilmiştir. Toplumda kadının erkeğin yanında yer alabilmesi, tek eşle evliliğin esas alınması Türk toplumlarında kadına değer verildiğinin kanıtıdır.

? Türk toplumlarının genel yaşam tarzı göçebeliktir. Yaylak-kışlak anlayışı benimsenmiştir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir