İskitler Sakalar Hakkında Bilgi

İskitler Sakalar Hakkında Bilgi

- in Dersimiz

orta_asyaİSKİTLER (SAKALAR) (MÖ VIII. YÜZYIL – MÖ II. YÜZYIL)

? Tarihin bilinen ilk Türk topluluğudur. Bu topluluğa İranlılar Saka, Yunanlılar İskit adını vermişlerdir.

? Batıya başlattıkları göç sonucunda Tuna Nehri’ne kadar ilerlemişlerdir.

? Atı evcilleştirdiği kabul edilen ilk Türk topluluğudur.

? Şu ve Alp Er Tunga destanları İskitlerin önemli sözlü edebiyat eserleridir.

? Balbal adı verilen mezar taşlarının ilk örnekleri İskitlere aittir.

Ek Olarak: İskitlerde Yazı ve Dil