Hoşafın Yağı Kesildi

Haziran 30, 2012 1 Yorum »

Hoşafın Yağı Kesildi Deyiminin Hikayesi

Hoşafın Yağı Kesildi; Yeniçeri ocaklarında askerlere yemek dağıtılırken, mutfak meydancısı, elinde tuttuğu üzeri dualı kallavi koça. bakır kepçe ile, evvelâ yağlı yemekleri ve pilavı dağıtır, sonra da aynı kepçeyi hoşaflara daldırirmış.

Hâl böyle olunca, sofralara gelen hoşaf bakracının üstünde, bir parmak kalınlığında yağ tabakası yüzermiş. Bu durumu gören Yeniçeri ağalarından akıllı birisi, meydancıya emir vermiş. “Kepçeyi yağlı yemeklere batırmadan evvel temiz iken hoşafları dağıt, sonra yemek dağıtımına geç…” demiş.

Demiş ama, bu sefer sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağ tabakasını göremeyen Yeniçeriler:

“Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, zira hoşafın yağını bile kestiler, yağlı hoşaf isterük…” diye kazan kaldırmışlar.

Hoşafın yağı kesildi deyimi, hikâyedeki anlamından farklı olarak bir durum karşısında söyleyecek bir söz bulamamak, karşılık verememek, ikna olmak, razı olmak mânâlarında kullanılır.

1 Yorum

  1. m.yaşar günday 02 Haziran 2013 at 18:19 - Reply

    bir zamanlar hoşafın yağıydı,şimdi taksimin ağacı

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.En az bir cümle oluşturacak şekilde yorum yapın ! Aksi takdirde boş yere yorum yapmış olursunuz*