Hikaye Unsurları

Hikaye Unsurları

- in Dersimiz

Hikaye Nedir? Hikaye Nelerden Oluşur? Örnek bir metin üzerinde hikayenin unsurlarını nasıl bulabiliriz?

Çam Ağacı

Havalar soğumuştu. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere gitmişlerdi. Yalnız kanadı kırılmış bir kırlangıç uçup gidememişti. Titriyor, barınacak bir yer arıyordu. Ormandaki ağaçlara gitti.

? Ne olur, dallarınız arasında bana bir yer verin, dedi.

Meşe ağacı:

? Sen benim palamutlarımı yersin. Seni barındıramam, dedi. Çınar ağacı:

? Ben de seni barındıramam, dedi. Öteki ağaçlar da kırlangıcı barındırmak istemediler. Zavallı

kırlangıç barınacak yer bulamıyordu. Yalnız çam ağacı kırlangıca acıdı:

? Gel, benim dallarımda barın, dedi. Kırlangıç, çam ağacının dallarına yerleşti. Kış yaklaştı. Sert

rüzgârlar esti. Bütün ağaçların yaprakları döküldü. Kış, rüzgâra seslendi:

? Sakın çam ağacının dallarına dokunma. Onun dallarında yaralı kırlangıç barınıyor. işte o zamandan beri çam ağacı dört mevsim yeşil kalır. Yaprakları hiç dökülmez.

************************

Yukarıdaki metnin,

Ana karakteri çam ağacı,

Diğer karakterleri kırlangıç, meşe ağacı ve çınar ağacıdır.

Metinde anlatılan olay çağm ağacının kanadı kırık bir kırlangıcı dallarında barındırması ve kışın onu ödüllendirmesidir. Olayın geçtiği yer ormandır. Olayın gerçekleştiği zaman sonbahar mevsimidir.

Bir metnin hikâye unsurları:

  • Ana karakter ve yardımcı karakterler,
  • Olay,
  • Olayın geçtiği yer,
  • Olayın gerçekleştiği zamandır.

Hikâyede anlatılan olay kimin, kimlerin, neyin ya da nelerin etrafında gerçekleşiyorsa metnin ana karakteri odur. Metindeki diğer kişi ve varlıklar yardımcı karakterlerdir.

Hikâyelerde bir olay anlatılır. Bu olay belli bir gün, ay ya da yılda, tarihi tam olarak belli olmayan bir zamanda veya bir mevsimde gerçekleşiyor olabilir. Zaman unsuru, “Olay ne zaman gerçekleşiyor?” sorusunun cevabıdır. Olayın gerçekleştiği yer bir ev, sokak, okul, orman gibi mekânlar olabilir. “Olay nerede gerçekleşmiş?” sorusu bu unsuru bulmak için sorulur.