Ana Sayfa Edebiyat Hikaye Nedir Kısaca Maddeler Halinde

Hikaye Nedir Kısaca Maddeler Halinde

164
0

Hikaye ( Öykü ) Nedir? 

Gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olay ve durumları; yer, zaman ve kişiye bağlı olarak yüzeysel bir biçimde anlatan dar kapsamlı ve kısa yazılardan oluşan yapıtlardır.

  • Kişiler, genellikle yaşamlarının belli bir kesiti içinde izlenir.
  • Olaylar anlatılırken ayrıntılara girilmez.
  • Dünya edebiyatında ilk örneğini Decameron adlı yapıtıyla ortaya koymuştur. Edebiyatımızda ilk öykü: Letaif-i Rivayat – Ahmet Mithat Efendi

a) Olay Öyküsü: Bir olay üzerine temellendirilen öykü türüdür. Bu tür öykülerde olaylar; serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak anlatılır. Bu türün, dünya edebiyatında ilk örneğini
Guy de Maupassanf verdiğinden bu öykü türü, “Maupassant tarzı öykü” diye de anılmaktadır. Bu türün, edebiyatımızda ilk temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.

b) Durum Öyküsü: Sosyal olgulara, duygu ve düşüncelere önem verilir; olay anlatımına dayanmaz. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Bu türün, dünya edebiyatında ilk örneğini ton Çehov verdiğinden bu öykü türü, “Çehov tarzı öykü” diye de anılmaktadır. Bu türün, edebiyatımızda ilk temsilcileri Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.

c) Modern Öykü: İnsanların her gün gördükleri fakat düşünemedikleri bazı durumların gerisindeki gerçekler, hayaller ve birtakım olağanüstülüklerle gösterilir. Kurucusu Franz Kafka’dır. Bizdeki en önemli temsilcisi ‘dir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here