Ana Sayfa Bilgi Dünyası Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkileri Maddeler Halinde

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkileri Maddeler Halinde

62
0

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkileri Maddeler Halinde, Fransız İhtilalinin olumlu ve olumsuz etkileri hakkında maddeler halinde kısaca bilgi.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletime Etkileri

Olumlu Etkileri
Osmanlı Devletinde vatandaş haklarının korunması, yargı güvencesi ve din ayrımı yapılmadan eşitlik sağlanması gibi ilkeler yayılmıştır.

Osmanlı ülkesinde demokrasi hareketleri başlamış, Tanzimat ve Islahat Fermanları yayımlanmış, Meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.

Olumsuz Etkileri

Milliyetçilik akımının etkisiyle ülkede çıkan isyanlar çok uluslu yapıya sahip Osmanlı Devletinin dağılmasına yol açmıştır.

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

Mutlakiyetle yönetilen Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya ile Fransa arasında 1793-1815 yılları arasında İhtilal savaşları adı verilen savaşlar yaşanmıştır.

Avrupalı devletler savaşın sonuçlarını değerlendirmek ve siyasi dengeleri yeniden kurmak amacıyla Avusturya arşidükü Met-ternich (Meternik) başkanlığında bir kongre toplamışlardır (1815 Viyana Kongresi).

Kongre’de, Meternik sistemi adı verilen ve Avrupa’nın herhangi bir yerinde ayaklanma çıkması durumunda Avrupalı devletlerin birlikte hareket etmesini öngören bir anlayış benimsenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here