Eski Türklerde Casusluk Faaliyetleri

Eski Türklerde ve Moğollarda da casusluk vardı. Osmanlı Türklerinde casusluk, devletin kuruluşu ile başladı. 1. Osman beyliğin çevresindeki bey veya tekfurlara karşı birçok casusları ustaca kullandı. II. Mehmed (Fatih) de İstanbul kuşatması sırasında casusluk (hafiyelik) teşkilatı, 1908 Meşrutiyetinden önce Abdülhamid devrinde kuruldu. Bu teşkilat 1908’den sonra kaldırıldı.

Birinci Dünya savaşından hemen önceki yıllarda, zamanın harbiye nazırı Enver Paşa tarafından askeri casusluk teşkilatı kuruldu ve doğrudan doğruya kendisine bağlı olarak çalıştı. Bu teşkilatın amacı Panislâmizm ve Pantürkizmi gerçekleştirmekti. İstiklal savaşı başlayınca bu teşkilat işgal altındaki İstanbul’da yeraltı direnme teşkilatı olarak çalıştı. sonradan Ankara’ya nakloldu ve Erkânı Harbiyeyi Umumiye reisliğine bağlandı.

Casusluk Nedir (Bknz)

Meydan Larousse / 4 Cilt Sayfa 65