Eflatun Kimdir, Eflatun Hakkında Bilgi

Eflatun: İlkçağ da yaşamış Yunan filozofu (M.ö. 428-348).

Eflatun bugünkü batı kültürünün felsefî temellerini atan eski üç büyük Yunanlıdan (Sokrates, Platon ve Aristoteles) ikincisidir. Platon adı bize Arapçadan Eflatun olarak geçmiştir.

Eflatun, Atina’da soylu bir aileden dünyaya geldi, o zamanki bütün Atina’lı gençler gibi müzik, şiir, hitabet ve jimnastik eğitimi gördü, sonra Sokrates’in öğrencisi oldu. Sokrates’in haksız yere öldürülmesi (M.Ö. 399) üzerine yazılarında onu yaşatarak (Sokrates’in Savunması, Kriton), yurttaş ve kişi yaşamında adaletin ve cesaretin ne olduğunu düşünmeğe koyuldu.

Yıllarca başka yerlerde dolaştıktan sonra Atina’ya dönen Eflatun bir felsefe okulu kurdu: Akademia. Sokrates’in karşılıklı konuşma yönteminden esinlenerek diyalektiği (fikirlerin karşılaşması) bir düşünce yöntemi haline getirdi.

Mektuplar”dan ve Diyaloglar’dan (28 tane) oluşan eserlerinde sevgi (Phaidros) ya da güzellik (Şölen) gibi konuları işler.

Eflatun özellikle idealar kuramını geliştirir: insan, bütün ahlâkî ve bilimsel değerlerin üstünde olan iyilik ideasına ulaştığı zaman iyi bir yönetim kurabilir ve ahenkli yaşam sürebilir.

Related Posts

You may also like

Kambur Kitap Özeti

Kambur kitabı yazarı kimdir, Kambur kitabı içeriği, konusu,