Düşünme Sanatı Kitap Özeti

Düşünme Sanatı Kitabı İçeriği, Konusu, Özeti

Art de Penser (Düşünme Sanatı), Condil-lac’ın felsefî eseri.

Parma prensi için hazırladığı Cours d’Etudes’ün bir bölümü. Filozof önce şu görüşleri ileri sürer: duyumlar, bütün bilgilerimizin ve yetilerimizin kaynağıdır. Dikkat, fikirlerimizi belirli hale getirir, düşünme ise bunları birbiriyle birleştirir. Böylece, geniş bir bilgi alanı ortaya çıkar. Düşünmeyi kolaylaştıran, işaretlerin kullanılmasıdır. Ama düşünme yetisi de işaretlerin çoğalmasına yol açar ve böylece her gün yeni bir gelişme gösterebilir. İnsanlar arasındaki anlayış ve bilgi farkları, işaretleri kullanmada gösterilen ustalık derecesinden ileri gelir. Filozof, daha sonra, hatalarımızın kaynağını araştırır ve açıklar. Kelimeleri, anlamlarını önceden belirlemeden kullanmak alışkanlığına kapıldığımız için hataya düştüğümüzü ileri sürer. Bundan kurtulmanın çaresi, ilmİ dilin çözümlemeden geçirilmesi ve geliştirilmesidir. 

Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 135