Dışından Baktım Bir Yeşil Türbe

Dışından Baktım Bir Yeşil Türbe

- in Sözlük

Dışından Baktım Bir Yeşil Türbe Deyiminin Hikayesi, Öyküsü:

Fakir bir derviş soğuk bir kış akşamı geceyi geçirmek için barınacak bir yer ararken, pencere, kapı ve duvarları yeşil boyalı, yeşil çinili bir türbeye rastlamış.

Türbenin kapısını zorlamış, açamamış, arka bahçeden dolaşarak, zorla pencerenin birisinden içeri dalmış.

Yerdeki seccade ve kilimlerden kendisine bir yatak uydurup kıvrılmış.

Gece yarısı büyük bir gürültü ile uyanmış. Beline ve sırtına tekmeler, kamçılar vurulmaya başlamış. Can acısı ile doğrulayım derken, dayağın şiddeti daha da artmış. Kafasına, gözüne, sille, tokat ve yumruğun biri inip, biri kalkıyormuş.

Neye uğradığını şaşırmış, korkudan dili tutulmuş. Zavallı, bütün bu dayakların türbede yatan evliyaya bir hürmetsizlik yaptığından ileri geldiğini sanmış.

Oysa orası, azılı eşkiyaların gece barındıkları harabe bir türbe imiş. Hırsızlar orada, çaldıkları malları paylaşırlarmış.

Adamın gözlerini, el ve ayaklarını bağlamışlar. Ağzına mendil tıkamışlar, baygın bir halde bırakıp, sabaha karşı gitmişler.

Ancak bir iki gün sonra türbeye ziyarete gelenler iniltisini duyup, kendisini kurtarabilmişler.

Zavallı derviş, türbeyi uzaktan her görüşünde, bu dayağın manevi bir kuvvet tarafından atıldığına hükmederek:

“Dışından baktım bir yeşil türbe, içine girdim estağ-firullah tövbe” dermiş.

Dışından Baktım Bir Yeşil Türbe deyimi, dışarıdan bakıldığında güzel görünen bir iş ya da bir yerin, içeriden bakıldığında hiç de öyle olmadığını anlatmak için kullanılır.