Dede Korkut Araştırmacıları, Dede Korkutla İlgili Yayınlar

Dede Korkut hikayelerini Türkiye?de ilk defa Kilisli Muallim Rifat (Bilge) yayımlamıştır (İstanbul 1916). Bugünkü Türk alfabesiyle yapılmış ilk metin yayımını ise Orhan Şaik Gökyay 1938?de yapmıştır. İtalyan bilgin Ettore Rossi, Vatikan Kütüphanesi?ncle bulduğu nüshanın İtalyancasmı ve fotoğraflarını yayımladı. Muharrem Ergin 1958?de bilimsel yayımını gerçekleştirdi. İki nüshanın farklarını gösterdi. Dil özelliklerini inceledi ve sözlüğünü hazırladı. Orhan Şaik Gökyay, 1973 ylmda metni ?Dedem Korkudun Kitabı? adıyla yeniden yayımlamıştır. Semih Tezcan ve Hendrik Boeschoten, 2001 yılında Dresden nüshası ile Vatikan nüshasını ayrı metinler halinde ?Dede Korkut Oğuznameleri? (Yapıkredi Yay. İstanbul) adıyla yayımladılar. Metnin diliyle ve başka sorunlarıyla ilgili kimi açıklamaları Semih Tezcan yine aynı yıl yayımlanan ?Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar? (Yapıkredi Yay., İstanbul) isimli çalışmasında ele almıştır. Sadettin Özçelik, 2005 yılında ?Dede Korkut: Araştırmalar, Notlar / Dizin / Metin? adlı çalışmasını yayımladı (Gazi Kitabevi, Ankara). Nihayet son çalışma Mustafa Kaçalin tarafından hazırlanan ?Dedem Korkut?un Kazan Bey Oğuz-nâmesi?dir (Kitabevi, İstanbul, 2006).

Dede Korkut hikâyelerinin bilimsel ve orijinal metinlerine ulaşmak isteyenler, bu çalışmaları okumalıdırlar.