Çocuk Oyunları Hakkında Bilgi

Çocuk Oyunları Hakkında Bilgi

- in Halk Bilimi

Çocuk Oyunları, Çocuk Oyunlarının Sınıflandırılması Üzerine Özet Bilgiler

Çocuk Oyunları konusu folklorun çok önemli dallarından biridir. Ancak hemen önemle belirtilmelidir ki yurdumuzda yapılan folklor çalışmalarında bu konuya gereği kadar yer verilmemiştir. Bütün çalışmaların, Yusuf Ziya Demircioğlu’nun 1934 yılında yayımladığı Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları ile Ferruh Arsunar’m 1955 yılında yayımladığı Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler adlı kitapları dışında, bazı dergi ve gazetelerde dağınık bir biçimde yayımlanmış yazılardan ibaret olduğu söylenebilir.

Evcilik oyunu, esir alma, ölüm inançları, yarışma, zanaat ve sevişme gibi çok önemli toplumsal olayları ele alan ve yaşatan çocuk oyunlarının, şimdiye kadar yapılan derlemelere dayanılarak, sınıflandırılmaları üzerinde durulmuştur. Çocukların yaşlarına göre oyunlar, Türkülü ya da Ezgili olduklarına göre oyunlar, Köy ya da Kentlerde oynanan oyunlar gibi.

Çocuk oyunlarını sınıflandırılmaları ile ilgili örnekler:

  • Türkülü oyunlar
  • Ezgili oyunlar
  • Düz yani türküsüz ya da ezgisiz oyunlar
  • 5-7 yaşlar arasındaki çocuk oyunları
  • 8-12 yaşlar arasındaki çocuk oyunları
  • 13-15 yaşlar arasındaki çocuk oyunları
  • Şehir ve Kasabalardaki çocuk oyunları
  • Köylü ve dağlıların çocuk oyunları
  • Oynıaklardaki çocuk oyunları

Kaynak: Şerif Baykurt, Türkiyede Folklor (2003)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir