Çocuk Kimdir

Çocuk Kimdir

- in Kültür

Çocuk: Doğuş ile ilkgençlik dönemi arasında bulunan kız veya erkek.

Çoğu zaman, olgun yaştaki erkek ve kadınlara oranla tanımlanmasına rağmen çocuk, bir erişkinin küçük örneği değildir. Evrimi, birbirini izleyen çeşitli aşamalardan geçen, apayrı bir yaratıktır.

Doğuştan on sekiz aylığa kadar, yeni doğmuş bebek, sonra da süt çocuğu’dur. Hızla gelişir, ağırlığı artar, boyu uzar, yürümeyi ve konuşmayı öğrenir. Altı yedi yaşına doğru, dili daha zenginleşir ve çevresiyle daha anlaşılır biçimde ilişki kurabilir: bu, akıl çağıdır.

O zaman ikinci çocukluk başlar ve bu ancak erinlikle son bulur. Bu dönemde çocuğun büyümesi daha düzenlidir. Vücudunun çeşitli kısımları değişir, süt dişleri düşer, yerine değişmez dişler çıkar. Buna paralel olarak, zekâsı da gelişir ve daha somut bir hal alır: sözgelimi, gördüklerinden ve bildiklerinden yararlanarak mantık yürütebilir, sayı sayabilir.

Çocuk ve Toplum

Uyumlu bir biçimde gelişebilmesi için, çocuğun olumlu sağlık koşullarına ve dengeli bir beslenmeye olduğu gibi, bir sevgi ve huzur havasına da ihtiyacı vardır. Artık çocuğun kendine özgü ruhsal yasaları bulunduğu bilinmektedir ve davranışlarının, ihtiyaç ve isteklerinin böylesine, doğru olarak bilinmesi, yavaş yavaş, onun dünyasını değiştirmiştir.

Bugün çocuk, çok önemli ve varlığıyla çevresini etkileyen bir konudur. Tüketim uygarlığımız onun beslenmesini, giyimini, hattâ boş zamanını kullanmasını önemli değişikliklere uğratmıştır. Kişiliğini geliştirmek ve erişkin olarak dengesini sağlamak amacıyla, çocuk için her çeşit eğlence, boş zamanları değerlendirme imkânları yaratılmıştır: bir çocuk “edebiyatı, doğrudan doğruya çocuğa seslenen televizyon yayınları, hattâ reklamlar vardır. Oyunlar ve oyuncaklar konusundaki yeni yeni fikirler ise sayılamayacak kadar boldur. Geliştirilen ana okulları, kreşler, çocuk bakımı ve ana-babanın eğitimi alanlarında sağlanan aşamalar insanlığın çocuğa dönük başarıları olmuştur.

Nihayet toplum, her alanda, çocuğun korunmasını sağlama çabasındadır (aile içinde, toplum içinde, tıp bakımından v.b.). Bunu, “doğumundan önce yapmağa hazırlanır ve bu amaçla, gebelik ve doğum izinleri vermekle, kreşler ve çocuk yuvaları açmakla annenin görevini kolaylaştırır.

Batı ülkelerinde XX. yy.ın çocuk yüzyılı olduğunu söylemek, pek de abartılmış bir iddia sayılmaz.

2 Comments

  1. çifçiİrahim

    Çocuk hakkındaki ,yazınızda bilimsel açıklamalar ,çocuklar hakındaki düşünceleri çağdaş bir yoruma sevk etmekteddir.Artık çocuk denince daha çok düşünülmesi ve araştırılması gereken bir değerdir.GelLEeceğimiz davranışlardaonlardır.Aile içi davranışlrarımıza daha çok dikkat etmeliyiz.

  2. çifçiİrahim

    Çocuk insan yaşamınınham maddesidir. Bu maddeyi nekadar iyi işlersek okadar iyi bir geleceğe sahip oluruz.Çocuk yetiştirmede hataları en aza indirgemeliyiz.Çocuk yeni yetişen bir fideye benzer.Sert dokunmaya bile gelmez. Sevgi ister okşanmak ister.Çocuk yetiştirme konusunda ailelere gereken eğitim verilmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir