Çimento Hakkında Bilgi

Çimento Hakkında Bilgi

- in Kültür

Çimento Nedir, Çimento Nasıl Yapılır, Çimento Fabrikaları Nerededir,

Çimento: Suyla birleşince donarak taşlaşan, bu niteliğinden dolayı kum ve çakıl karıştırılarak beton yapımında kullanılan önemli bir yapı malzemesi.

Çimento yapmak için hammadde olarak kil, kireç ve alçı kullanılır. Önce üç kısım kireçtaşı ile bir kısım kil karıştırılarak öğütülür. Karıştırma işlemi yaş veya kuru olarak yapılabilir. Bu yollardan elde edilen karışım (çamur veya çimento unu) döner fırında pişirilir. Döner fırın çok büyüktür, uzunluğu 150 m’den fazla, çapı 5 m olabilir. Pişme bölgesinde sıcaklık 1 400 – 1 500 dereceyi bulur. Pişmiş kil ve kireç karışımı (klinker) yüzde 2 oranında alçı ile birlikte öğütülür. Sonra 50 kg’lık torbalara doldurularak satışa çıkarılır. Başlıca üç çeşit çimento vardır: portland, beyaz ve katkılı çimento. En çok kullanılan portland tipidir.

Beton

Çimento, kum, çakıl ve su karışımına beton denir. Beton normal olarak 28 günde tam sertleşir ve bir santimetre karesi en az 325 kg basınca dayanır. Çimento sanayii çağdaş uygarlığın anahtarıdır. Bol çimento üretim ve tüketimi bir ulusun ekonomik gelişme ve refah derecesini gösterir. Dünya’da en çok çimento üreten ülke Sovyetler Birliği’dir (dünya üretiminin altıda biri). Onu sıra ile A.B.D., Japonya, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere izler. Türkiye de son yıllarda başlıca üreticiler arasına katılmıştır.

Türkiye’de, ilk çimento fabrikası 1911’de Danca’da kuruldu. Fabrika o zaman yılda 20 000 ton çimento yapıyordu. Cumhuriyet döneminde Ankara ve İstanbul’da üç fabrika daha kuruldu. Bunların hepsi yılda 150 000 ton kadar çimento yapabiliyordu. Çimento üretimi 1950’den sonra hızlandı. Fabrika sayısı 1973’te 28’e, üretim kapasitesi 10 milyon tona yükseldi. Kurulmakta olan 5 yeni fabrika ile birlikte çimento fabrikası sayısı 33’e, yıllık üretim kapasitesi 13,5 milyon tona yükselecektir. Bu hızlı artışa rağmen, konut ihtiyacının ve yapı faaliyetinin artışı yanında, söz konusu üretim yetersiz kalmaktadır.