Tarih

Tarih

Tarih

Bolu Ayaklanması Nedir? Hakkında Bilgi

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara hükümetine karşı patlak veren ayaklanmalardan biri. Bolu, Düzce, Hendek’te 5 000 kişiyi bulan bir topluluğun 12 Nisan 1920’de başlattığı Bolu ayaklanması, çok geçmeden Nallıhan ...
Read more 0
Tarih

Boğdan Seferi Nedir Kısaca Bilgi

Osmanlı padişahlarının Boğdan’a (Moldavya) açtıkları üç seferden sonuncusuna (1538) verilen ad. Fatih Sultan Mehmet’in ve II. Bayezit’in Boğdan’a düzenledikleri seferlere oranla daha büyük ölçekli ve daha önemli bir ...
Read more 0
Tarih

Kütahya Antlaşması Nedir Kısaca

KÜTAHYA ANTLAŞMASI. Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanan antlaşma (1833). Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, ordusuyla ...
Read more 0
Tarih

Kürtlerin Tarihi, Kürtler Nereden Geldi ( Anayurdu)

KÜRTLER, Ortadoğu kökenli eski bir kavim. Günümüzde dünyanın her köşesine yayılmış olmakla birlikte, ağırlıklı olarak Irak, İran, Suriye ve Türkiye’de yaşamaktadırlar. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Almanya gibi ülkelerde ...
Read more 0
Tarih

Bilecik Görüşmesi Kısaca Nedir?

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara ve İstanbul hükümetlerı temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden biri. 5 Aralık 1920’de Bilecik istasyonunda Mustafa Kemal ve İsmet (İnönü) Bey ile Ahmet İzzet (Furgaç) Paşa, ...
Read more 0
Tarih

Bhiller Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

Hindistan’ın batı ve orta kesimlerinde yaşayan yarı göçebe halk. Toplam nüfusları 2 milyonu aşan, kültürleri farklı kabileler halinde yaşayan Bhiller, tarih boyunca, Racputların, Türk-Moğol İmparatorluğumun ve İngiltere’nin yöneticileriyle ...
Read more 0
Tarih

Beyaz Rusya Tarihi

VI. yy’dan başlayarak günümüzdeki Beyaz Rusya topraklarına Beyaz Rusların ataları olan Doğu İslav kabileleri yerleştiler. IX. ve X. yy’larda birkaç prensliğin kurulduğu bölge, evlilik ilişkileri sonucunda Kiev Rus ...
Read more 0
Tarih

Berlin Duvarı Yıkılış Tarihi

Doğu Alman hükümetinin 1961’de Batı’ya sığınmaları önlemek amacıyla yaptırdığı duvar. Yalnızca Almanya’nın bölünmüşlüğünün değil, Doğu ile Batı Bloku arasındaki büyük çelişkinin de bir simgesi olarak, 30 yıla yakın ...
Read more 0
Tarih

Berlin Antlaşması Nedir? Kısaca Önemi

Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878’de Berlin’de imzalanan barış anlaşması. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan Ayastefanos Anlaşması sonucunda Rusya’nın gücünün artması, ...
Read more 0
Tarih

Berberiler Kimdir? Kökeni ve Dini İnanışları

Kuzey Afrika’da Mısır sınırından Atlas okyanusuna, Akdeniz kıyısından Nijer’e kadar uzanan bölgede yaşayan halk topluluğu. Hami-Sami dilleri grubundan, grubun öbür dillerine benzemeyen bir dil olan Berberice’nin çeşitli biçimlerini ...
Read more 0