Tarih

Tarih

Tarih

Bilecik Görüşmesi Kısaca Nedir?

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara ve İstanbul hükümetlerı temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden biri. 5 Aralık 1920’de Bilecik istasyonunda Mustafa Kemal ve İsmet (İnönü) Bey ...
Read more 0
Tarih

Bhiller Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

Hindistan’ın batı ve orta kesimlerinde yaşayan yarı göçebe halk. Toplam nüfusları 2 milyonu aşan, kültürleri farklı kabileler halinde yaşayan Bhiller, tarih boyunca, Racputların, ...
Read more 0
Tarih

Beyaz Rusya Tarihi

VI. yy’dan başlayarak günümüzdeki Beyaz Rusya topraklarına Beyaz Rusların ataları olan Doğu İslav kabileleri yerleştiler. IX. ve X. yy’larda birkaç prensliğin kurulduğu bölge, ...
Read more 0
Tarih

Berlin Duvarı Yıkılış Tarihi

Doğu Alman hükümetinin 1961’de Batı’ya sığınmaları önlemek amacıyla yaptırdığı duvar. Yalnızca Almanya’nın bölünmüşlüğünün değil, Doğu ile Batı Bloku arasındaki büyük çelişkinin de bir ...
Read more 0
Tarih

Berlin Antlaşması Nedir? Kısaca Önemi

Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878’de Berlin’de imzalanan barış anlaşması. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan Ayastefanos ...
Read more 0