Nedir

Nedir

Nedir

Yabani Pirinç Nedir? Nerede Yetişir?

Yabani Pirinç;  buğdaygiller familyasından, kaba yapılı bir yıllık bitki. Kuzey Amerika’nın kuzeydoğusundaki göl ve akarsuların kıyılarında ve bataklıklarda kendiliğinden yetişen bu bitkinin tanelerinden (tohumlarından) eskiden Yerliler besin olarak ...
Read more 0
Nedir

Yabancılaşma Nedir Kısaca, Marx Göre Yabancılaşma

Yabancılaşma Nedir? İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram. Yabancılaşma diyalektik felsefeden ayrılmayan bir kavramdır. Bireyin iç ve dış ...
Read more 0
Nedir

Broş Nedir, Nasıl Kullanılır, Özellikleri, Çeşitleri

Broş Nedir, Sözlük Anlamları; Broş; Kadın elbiselerinin yakasına takılan süslü iğne, Bir takım tezgahında, işlenecek parçayı veya bir aleti taşıyan, silindir biçiminde döner kısım, Silindir biçiminde bir deliğe ...
Read more 0
Nedir

Böğür Nedir? Böğür Nerede Bulunur?

Böğür; İnsan veya hayvan vücudunun kaburgalarla kalça arasında kalan kısmı. İnsan vücudunun bir bölümü Atçılık. Atta böğür üç kısımdır: üstte çökük bir kısım, ortada kiriş, altta çekik bir ...
Read more 0
Nedir

Bozuk Çalgısı Nedir, Özellikleri

BOZUK i.Türk halk musikisinde bir çalgı türü. Uzun saplı, tambura ve bağlama tipli Anadolu çalgılarının orta boydaki bir türüne Güney ve Batı Anadolu’nun bazı bölgelerinde ve Kayseri ilinin ...
Read more 0
Nedir

Bozok Nedir Kısaca Bilgi

Bozok Nedir (Ne Demek- Anlamı) Yozgat İline Bozok Denilmesinin Nedeni Nedir BOZOK, yirmi dört oğuz boyundan on ikisine verilen ad. Bozok kelimesinin kaynağının Oğuz Han ile ilgili bir ...
Read more 0
Nedir

Boyunduruk Nedir, Ne Demek, Nerede Kullanılır?

Boyunduruk nedir (ne demek- anlamı) Boyunduruk ne işe yarar, nerede kullanılır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Boyunduruk: Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların boynuna geçirilen ağaç çember.  Zulüm ve ...
Read more 0
Nedir

Bovarizm Nedir? Ne Demek?

Bovarizm (Flaubert’in Madame Bovary adlı romanından). Psikiyatr. Gerek duygu, gerekse sosyal yaşantı alanında hissedilen eksiklik duygusu. Nevrozlu kadınlarda sık sık rastlanır. Bovarizm deyimini ilk defa 1892’de Jules de ...
Read more 0
Nedir

Bostankaya Tarihi Hakkında Bilgi

Bostankaya; Van bölgesinde. Muradiye’nin 7 km kuzeyinde, Urartu kalelerinden birinin bulunduğu Eskiçağ şehri. Kalede kuzeydoğu hariç olmak üzere çok az tahkimat ( savunma amaçlı yapılar) kalıntısı bulunmaktadır. Sur ...
Read more 0
Nedir

Bostancı Ocağı Nedir? Görevleri Nelerdir

Bostancı: Birlik halinde teşkilatlanmış sultan sarayları bahçıvanlarına verilen ad. Bostancı başı, Bostancı ocağının en büyük amiri. Bostancı ocağı, bostancıların bağlı oldukları ocak. Bostancı başı, Bostancı ocağından yetişir, dışarıdan, ...
Read more 0