Kültür

Kültür

Kültür

Kırımdaki Tarihi ve Kültürel Eserler

Kırımdaki tarihi ve kültürel eserler nelerdir, hakkında kısa bilgi. Kırım’da 1924-1925′ te yapılan arkeolojik araştırmalar, yörenin, sanat bakımından daha XIII ve XIV. yüzyıllarda önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir, ...
Read more 0
Kültür

Kıbrıs Kültür ve Sanatı

Kıbrıs adası en eski devirlerden beri, Yakındoğu uygarlıklarıyla Avrupa uygarlıkları arasında bir köprü görevi yapmıştır. Coğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri pek çok deniz kavimlerinin istilasına uğramış, adaya ...
Read more 0
Kültür

Kerem İle Aslı Gerçek Hikayesi Uzun

Kerem ile Aslı hikayesi nedir, olay nerede geçer, hangi motifler hikayede kullanılmıştır, hikayenin uzun metni. KEREM İLE ASLI. Bir Türk halk hikayesi. Türk folklorunun en link eserlerinden biri ...
Read more 0
Kültür

Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun Hikayesi Uzun, Sözleri

  Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun Hikayesi Uzun (Sözleri) İstanbul’a çalışmak için giden bir yiğit ve onu bekleyen sevdalısının hikayesi. Ben diyeyim Kayseri, siz deyin Kırşehir, Eğin, Arapkir, ...
Read more 0
Kültür

Folklor Açısından Türk Toplumu

Türk Toplumunun, folklor açısından, ne gibi niteliklerini bulabiliriz, sorununa geçmeden önce, folklor deyiminden ne anlamak gerektiği üzerinde kısaca durmak yerinde olur. Folklorun kısa tanımı: halk bilgisi, daha açık ...
Read more 0
Kültür

Semboller ve Yaşayan İzleri

  Semboller Nelerdir? Günlük Hayatımızı Nasıl Etkilerler, Sembollerin Anlamı Nedir Semboller, kişiler arasındaki işlem ve ilgilerin somut fiil ve hareketleriyle ifadelerinden doğmuştur. Yazının bilinmediği ya da pek az ...
Read more 0
Kültür

Bozkurt İle İlgili Efsaneler Nelerdir?

Bozkurt İle İlgili Efsaneler Nelerdir? Bozkurt motifi hangi destanlarda geçer? Destanlarda Bozkurt nasıl ve ne şeklide kullanılmıştır. BOZKURT, Göktürk hanedanının kökleri hakkındaki efsanelerde yer alan önemli bir mitolojik ...
Read more 0
Kültür

Binbir Gece Masalları İçeriği, Konusu

Binbir Gece Masalları , Arap masalları derlemesi. Eşinin kendisini aldattığına inanan İran şahı Şehriyar bu kadını boğdurtmaya, sonra da, ertesi sabah öldürtmek üzere her akşam yeni bir eş ...
Read more 0
Kültür

Bilmecelerin Önemi ve Tarihçesi

Türk halk bilmecelerinin tarihinin oldukça eskiye dayandığı sanılır. XI. yy.da yazılan Divani Lügat-it Türk’te, bu halk edebiyatı çeşidine rastlanır. Yer altında yağlı kayış (yılan) bilmecesi, XIV. yy.da Anadolu’da ...
Read more 0
Kültür

Bıçakçılık Sanatının Tarihçesi

Tarih öncesi zamanlarda bıçaklar ilkin yontulmuş sileks’ten (çakmak taşı) yapıldı, daha sonra bronz ve demir namlulu bıçaklar görülür. Elyzies (Dordogne) ve Saint-Germain-en-Laye müzelerinde bunların gerçek örnekleri vardır. Yunanlılar ...
Read more 0