Kültür

Kültür

Kültür

Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun Hikayesi Uzun, Sözleri

  Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun Hikayesi Uzun (Sözleri) İstanbul’a çalışmak için giden bir yiğit ve onu bekleyen sevdalısının hikayesi. Ben diyeyim Kayseri, siz deyin Kırşehir, Eğin, Arapkir, ...
0
Kültür

Folklor Açısından Türk Toplumu

Türk Toplumunun, folklor açısından, ne gibi niteliklerini bulabiliriz, sorununa geçmeden önce, folklor deyiminden ne anlamak gerektiği üzerinde kısaca durmak yerinde olur. Folklorun kısa tanımı: halk bilgisi, daha açık ...
0
Kültür

Semboller ve Yaşayan İzleri

  Semboller Nelerdir? Günlük Hayatımızı Nasıl Etkilerler, Sembollerin Anlamı Nedir Semboller, kişiler arasındaki işlem ve ilgilerin somut fiil ve hareketleriyle ifadelerinden doğmuştur. Yazının bilinmediği ya da pek az ...
0
Kültür

Bozkurt İle İlgili Efsaneler Nelerdir?

Bozkurt İle İlgili Efsaneler Nelerdir? Bozkurt motifi hangi destanlarda geçer? Destanlarda Bozkurt nasıl ve ne şeklide kullanılmıştır. BOZKURT, Göktürk hanedanının kökleri hakkındaki efsanelerde yer alan önemli bir mitolojik ...
0
Kültür

Binbir Gece Masalları İçeriği, Konusu

Binbir Gece Masalları , Arap masalları derlemesi. Eşinin kendisini aldattığına inanan İran şahı Şehriyar bu kadını boğdurtmaya, sonra da, ertesi sabah öldürtmek üzere her akşam yeni bir eş ...
0
Kültür

Bilmecelerin Önemi ve Tarihçesi

Türk halk bilmecelerinin tarihinin oldukça eskiye dayandığı sanılır. XI. yy.da yazılan Divani Lügat-it Türk’te, bu halk edebiyatı çeşidine rastlanır. Yer altında yağlı kayış (yılan) bilmecesi, XIV. yy.da Anadolu’da ...
0
Kültür

Bıçakçılık Sanatının Tarihçesi

Tarih öncesi zamanlarda bıçaklar ilkin yontulmuş sileks’ten (çakmak taşı) yapıldı, daha sonra bronz ve demir namlulu bıçaklar görülür. Elyzies (Dordogne) ve Saint-Germain-en-Laye müzelerinde bunların gerçek örnekleri vardır. Yunanlılar ...
0
Kültür

Bezeme Sanatı Nedir Kısaca Tarihçesi

BEZEME i. (bezemek, süslemek’ten). Süsleme işi, düzenleme: Vitrin döşeme, eşya serme ve dükkân bezeme bı çağın belli başlı sanatlarından olmuştur (F.R. Atay). Süs, süsleyen şey. Bezeme kıvrımı, sütun ...
0
Kültür

Bamsı Beyrek Hikayesi Özeti

Beyrek hikayesi, Oğuzların destan kahramanı Beyrek’in hayatını anlatan hikaye. En eski şekli Dede Korkut kitabındadır: Hikayenin Özeti Oğuz beylerinden Bay Böre Beyin uzun müddet çocuğu olmaz. Nihayet bir ...
0
Kültür

Yöresel Geleneksel Bebeklerin Önemi ve Tarihçesi

Bebek, dünyanın en eski oyuncağı olarak bilinir. Hitit, Frig, Bronzçağ ve Cilalı taş devri tabakalarında bulunan ve din törenlerinde yer aldığı anlaşılan küçük heykelciklerin bir kısmının oyuncak bebek ...
0