Kültür

Kültür

Kültür

Binbir Gece Masalları İçeriği, Konusu

Binbir Gece Masalları , Arap masalları derlemesi. Eşinin kendisini aldattığına inanan İran şahı Şehriyar bu kadını boğdurtmaya, sonra da, ertesi sabah öldürtmek üzere her akşam yeni bir eş ...
Read more 0
Kültür

Bilmecelerin Önemi ve Tarihçesi

Türk halk bilmecelerinin tarihinin oldukça eskiye dayandığı sanılır. XI. yy.da yazılan Divani Lügat-it Türk’te, bu halk edebiyatı çeşidine rastlanır. Yer altında yağlı kayış (yılan) bilmecesi, XIV. yy.da Anadolu’da ...
Read more 0
Kültür

Bıçakçılık Sanatının Tarihçesi

Tarih öncesi zamanlarda bıçaklar ilkin yontulmuş sileks’ten (çakmak taşı) yapıldı, daha sonra bronz ve demir namlulu bıçaklar görülür. Elyzies (Dordogne) ve Saint-Germain-en-Laye müzelerinde bunların gerçek örnekleri vardır. Yunanlılar ...
Read more 0
Kültür

Bezeme Sanatı Nedir Kısaca Tarihçesi

BEZEME i. (bezemek, süslemek’ten). Süsleme işi, düzenleme: Vitrin döşeme, eşya serme ve dükkân bezeme bı çağın belli başlı sanatlarından olmuştur (F.R. Atay). Süs, süsleyen şey. Bezeme kıvrımı, sütun ...
Read more 0
Kültür

Bamsı Beyrek Hikayesi Özeti

Beyrek hikayesi, Oğuzların destan kahramanı Beyrek’in hayatını anlatan hikaye. En eski şekli Dede Korkut kitabındadır: Hikayenin Özeti Oğuz beylerinden Bay Böre Beyin uzun müddet çocuğu olmaz. Nihayet bir ...
Read more 0
Kültür

Yöresel Geleneksel Bebeklerin Önemi ve Tarihçesi

Bebek, dünyanın en eski oyuncağı olarak bilinir. Hitit, Frig, Bronzçağ ve Cilalı taş devri tabakalarında bulunan ve din törenlerinde yer aldığı anlaşılan küçük heykelciklerin bir kısmının oyuncak bebek ...
Read more 0
Kültür

Bazilikaların Özellikleri, Planı, Mimarisi Hakkında Bilgi

Bazilika;  Dikdörtgen biçiminde. uç kısmında yarım çember şeklinde çıkıntı bulunan Romalılara has yapı. Aynı plan üzerine yapılan Hristiyan kilisesi.  Roma Sanatında Bazilika Roma’da gelişmiş olarak karşımıza çıkan bazilika’nın ...
Read more 0
Kültür

Bağlama Hakkında Kısaca Bilgi (Bağlamanın Tarihçesi)

Bağlama Nedir Kısaca, Bağlama Müzik Aleti ve Tarihi Hakkında Kısa Bilgi. Bağlama: Anadolu’da kullanılan, telli, uzun saplı, şişkin gövdeli bir halk çalgısı. Tezene denilen, kiraz ağacı kabuğundan yapılmış ...
Read more 0
Kültür

Aztek Sanatı Nedir Kısaca Bilgi

Aztek sanatı nedir, özellikleri ve Aztek sanatı hakkında kısaca bilgi. Çok sembolik ve orijinal dini heykelcikleriyle aztek sanatı, Amerika’nın dikkati çeken sanatlarından biridir. En güzel eserler arasında Koatlikue’nin ...
Read more 0
Kültür

Azerbaycan Müzik Kültürü Hakkında Bilgi

Azerbaycan Müzik Kültürü, Özellikleri ve Kullanılan Halk Müziği Çalgıları Hakkında Bilgi. Azeri musikisi, daha çok Türk musikisine  yakındır. Makam ve usuller, Türkiye’de kullanılanlar derecesinde gelişmemiştir. Kendine has birkaç ...
Read more 0