Kültür

Kültür

Kültür

Klasik Üslubun Özellikleri Nelerdir

Arkaik üslup niteliklerinin giderek klasik üsluba varması, toplum yapısında ve teknik buluşlarda önemli gelişmelerin yapılmasını gerektirir. Arkaik dönemde, yani tarımsal kültürlerin arkaik devresinde, sanatçının tamamen din ya da ...
Read more 0
Kültür

Arkaik Resim Sanatının Özellikleri Nelerdir?

Arkaik resim sanatının özellikleri Nelerdir? Resim sanatının özellikleri hakkında kısaca bilgi. Arkaik resim sanatı, arkaik rölyef biçimlendirmesinin özelliklerini taşır. Primitif halk sanatlarının resim anlayışı, arkaik resmin ilk döneminde ...
Read more 0
Kültür

Arkaik Mimarinin Özellikleri Nelerdir?

Arkaik mimari özellikleri Nelerdir? Mimari özellikleri hakkında maddeler halinde bilgi. Yapılar geometrik-matematiksel biçimlerde oluşur. Evin dışına bakan pencere fikri yoktur. Bu çağda yapılar, birer savunma yapısı niteliğini taşır. ...
Read more 0
Kültür

Arkaik Heykellerin Özellikleri Nelerdir?

Arkaik heykellerin özellikleri Nelerdir? Hakkında Bilgi İlk arkaik devrede, rölyef figürler, bir yüzey üzerine önce düzensiz, fakat boş yer kalmayacak şekilde yerleştirilmektedir. Ancak bu dönem kısa sürer ve ...
Read more 0
Kültür

Primitif Halk Sanatlarında Mimarlık Özellikleri

Primitif halk sanatlarında mimarlık özellikleri Megalit kültürlerin taş yapılan (kurgan, menhir, tümülüs vb.), sitelerin kurulmasından öncedir. Bu bakımdan anıtsal mimarinin yeryüzünde görülmesi, tuncun bulunmasından çok sonradır. Bu nedenledir ...
Read more 0
Kültür

Primitif Halklarda Görülen Heykel Sanatının Özellikleri

Primitif Halklarda Görülen Heykel Sanatının Özellikleri Nelerdir, Maddeler Halinde… Verimlilik tanrısı Magna Mater heykelleri, bu halklarda gittikçe çoğalıyor. Bunlar geniş kalçalı, iri göğüslü, taşkın karınlı, taştan, topraktan ve ...
Read more 0
Kültür

Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özellikleri

Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özellikleri Hakkında Bilgi Buzul Çağı’nın mağara içlerinde yapılmış olan hayvan resimleri bu halklarda açık havadaki kayaların üzerine çizilmeye başlanmıştır. Ancak bu kez Buzul Çağındakİ ...
Read more 0
Kültür

Türk Kültüründe İşlemenin Yeri

Batılılar işleme sanatına yeterince önem vermemişlerdir, işlemeler yalnız devlet yöneticilerinin ve onların çevresinde yaşayanların, din adamlarının kıyafetlerinde yer almıştır. Orta ve Uzak Doğu ülkelerinde işlemecilik, Türklerin etkisiyle zaman ...
Read more 0
Kültür

Mesir Macunu Ne Demek? Adı Nereden Geliyor

Sözlükte gezilecek yer gezinti yeri anlamına kullanılan mesir kelimesi, Manisa’da çok değişik mana ve hüviyete bürünür. O, Nevruz’u (yirmi iki Mart günü) içine alan ve bir hafta boyu süren ...
Read more 0
Kültür

Okçuluk Sporunun Tarihi

Dünyanın en eski silahlarından biri olan okçuluğa Türkler büyük önem vermişlerdir. Ülkemizde yapılan kazılarda, M.Ö. VI. y.y. ait ok uçlarının bulunduğu ve Sümerliler ve Etiler zamanına ait taş ...
Read more 0