Kültür

Kültür

Kültür

Kolombiya Kültür Sanat Faaliyetleri

Kolombiya Kültür Sanat Faaliyetleri, Kolombiya edebiyatı, önemli sanatçıları, ressamları hakkında bilgi. Kültür ve sanat XIX. yüzyılda resim az ilgi görmüş, ancak dönemin sonuna doğru Fransız gerçekçiliği ve izlenimcilik ...
Read more 0
Kültür

Klavsen Nedir Kısa Bilgi

Klavsen nedir hakkında kısa bilgi. Klavsen. Piyano’dan önce kullanılan ve bu çalgıya esas olan klavyeli çalgı. Mekanizması, daha önce yapılmış olan epinet gibidir. Her nota için üçer tel titrerdi. ...
Read more 0
Kültür

Kızılbaşların Adetleri İnançları

Kızılbaşların Adetleri İnançları, Kızılbaş nereden gelir, tarihi, özellikleri. Kızılbaşlık: Şii mezhebinin bir kolundan olanlar. İslam dinine bağlı olan Kızılbaşların kendilerine özgü inançları ve tapınma biçimleri vardır. Genellikle merkezden ...
Read more 0
Kültür

Kız Kulesinin Tarihi Hakkında Çeşitli Görüşler

Kız Kulesinin Tarihi Hakkında Çeşitli Görüşler Kız Kulesi: İstanbul boğazında, Harem ile Salacak kıyılan yakınında, kayalık üzerinde tarihi deniz feneri. Deniz yüzeyinden pek az çıkan, yaklaşık olarak 35-36 m ...
Read more 0
Kültür

Kırkpınar Güreşleri Nerede Yapılır?

 Edirne’nin Sarayiçi yöresinde her yıl haziran ayında yapılan geleneksel yağlı güreşler. Bu güreşlerin başlangıç tarihi kesin olarak bilinememekte,Türklerin Rumeli’ye geçmelerinden sonra, karakucak güreşinde küçük değişiklikler yapılarak oluştuğu ve ...
Read more 0
Kültür

Kırımdaki Tarihi ve Kültürel Eserler

Kırımdaki tarihi ve kültürel eserler nelerdir, hakkında kısa bilgi. Kırım’da 1924-1925′ te yapılan arkeolojik araştırmalar, yörenin, sanat bakımından daha XIII ve XIV. yüzyıllarda önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir, ...
Read more 0
Kültür

Kıbrıs Kültür ve Sanatı

Kıbrıs adası en eski devirlerden beri, Yakındoğu uygarlıklarıyla Avrupa uygarlıkları arasında bir köprü görevi yapmıştır. Coğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri pek çok deniz kavimlerinin istilasına uğramış, adaya ...
Read more 0
Kültür

Kerem İle Aslı Gerçek Hikayesi Uzun

Kerem ile Aslı hikayesi nedir, olay nerede geçer, hangi motifler hikayede kullanılmıştır, hikayenin uzun metni. KEREM İLE ASLI. Bir Türk halk hikayesi. Türk folklorunun en link eserlerinden biri ...
Read more 0
Kültür

Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun Hikayesi Uzun, Sözleri

  Yarim İstanbulu Mesken Mi Tuttun Hikayesi Uzun (Sözleri) İstanbul’a çalışmak için giden bir yiğit ve onu bekleyen sevdalısının hikayesi. Ben diyeyim Kayseri, siz deyin Kırşehir, Eğin, Arapkir, ...
Read more 0
Kültür

Folklor Açısından Türk Toplumu

Türk Toplumunun, folklor açısından, ne gibi niteliklerini bulabiliriz, sorununa geçmeden önce, folklor deyiminden ne anlamak gerektiği üzerinde kısaca durmak yerinde olur. Folklorun kısa tanımı: halk bilgisi, daha açık ...
Read more 0