Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Ateşten Gömlek Romanı Neyi Anlatır? Konusu Nedir

Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar’ın istiklal savaşını konu alan romanı ve Muhsin Ertuğrul’un bu romandan çevirdiği filmi (1923). İzmir işgalinde kocası ve çocuğu öldürülen Ayşe, İstanbul’a Peyami’nin yanına ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aşk Otu Komedisi Özeti

Aşk Otu Komedisi Nedir, Neyi Anlatır, İçeriği, Özeti. Aşk otu, (La Mandragola), Niccolo Macbiavelli’nin 1513’te yazdığı komedi. İlk defa 1513’te Floransa’da oynandı. 1958’de Haldun Dormen tiyatrosu tarafından İstanbul’da ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aşkı Memnu Romanının İçeriği

Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil’in romanı: Eserin yazıldığı yıllarda İstanbul’da, Boğaziçi yalılarında geçen yarı şarklı, yarı alafrangalaşmış bir hayatın hikayesi. Eserde, çevre ve tipler realist bir görüşle ayrıntılı olarak ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aslan Asker Şvayk Kitabı İçeriği, Konusu

Aslan Asker Şvayk (Dobry Vojak Svejk) (1920-19231, Jaroslav Hasek’in hicivli romanı. Kısmen yazarın kendi hayat hikayesi olan roman, er olarak girdiği Avusturya ordusunun savaş gücünü aşırı safdilliğiyle baltalayan ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Akıl Yürütme Sanatı Kitap Özeti

Akıl Yürütme Sanatı Kitap Özeti, Kitabın Konusu, Kısaca Özeti Art de Raisonner (Akıl Yürütme Sanatı), Condillac’ın felsefi eseri. Parma prensi için hazırladığı Cours d’ Etudes’in ana bölümlerinden biri ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Düşünme Sanatı Kitap Özeti

Düşünme Sanatı Kitabı İçeriği, Konusu, Özeti Art de Penser (Düşünme Sanatı), Condil-lac’ın felsefî eseri. Parma prensi için hazırladığı Cours d’Etudes’ün bir bölümü. Filozof önce şu görüşleri ileri sürer: ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Maurice Maeterlinck Arıların Hayatı Eseri İçeriği Konusu

Maurice Maeterlinck Arıların Hayatı Eseri İçeriği Konusu  (1901). Yazar eserini yedi tabloya ayırmıştır. Birinci tablo veya başlangıç, İlk çağ insanlarıyla günümüz insanlarının arılar hakkında söylediklerini kısaca açıklar ve ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Atatürk Düşmanlığı ve Din

Gerçek bir din adamının Atatürk düşmanı olabileceğini kabul etmiyorum. Yahya Kemal’in söyleyişiyle “İslam ‘ın son ordusunu zafere ulaştıran başkumandan O’dur. Mehmet Akif’in ettiği büyük duanın yerine gelmesini, “mabetlerimizin ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Çeribaşı Abdullah’la İdamlık İsmail Özeti

Çeribaşı Abdullah’la İdamlık İsmail, Afet Ilgaz’ın hikaye kitabı (1974) İstanbul’da Sultanahmet Cezaevi’ndeki tutukluları konu edinmiş olduğu için, kişileri bir hikayeden ötekine de geçen on hikaye. Yazar “dizi hikayeler” ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aiskhylos Eserlerinin Özellikleri Nelerdir

Aiskhylos’un günümüze eksiksiz olarak kalan yapıtları, Persler dışında, yaşantısının son on yılında yazdığı oyunlardır ve birbirleriyle ilişkili üçlemelerin bölümleri oldukları düşünülmektedir. Aiskhylos’un trajedileri genellikle Sophokles’in ya da Euripides’in ...
Read more 0