Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Bilimin Değeri Kitabı İçeriği Konusu Özeti

Bilimin Değeri, Henri Poincare’nin eseri (1906). Bu eser Bilim ve Varsayının devamıdır. Yazar sezgi ve mantığın bilimlerdeki rolünü incelemekle işe başlar, sonra doğanın, içine kapanmış gibi göründüğü iki ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Bilgiç Kadınlar Özeti

Bilgiç Kadınlar Moliere’in beş perdelik manzum komedisi (1672). Chrysale’in dediği dedik karısı Philaminte, pek hayalci ve romantik görümcesi Belise ile büyük kızı Armande gibi, bilime ve şiire çok ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Güzel Dost Kitabı İçeriği Konusu Özeti

Güzel Dost kitabı neyi anlatır, konusu, içeriği kısaca özeti. Guy de Maupassant’ın romanı (1885). İkbal düşkünü Georgcs Duroy’nın macerasını anlatır. Duroy bir demir yolu kumpanyasında memurken. Paris’te sefil ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Makalat Kitabının İçeriği, Konusu

Makalat Kitabının İçeriği, Konusu, Makalat neyi anlatır, eserlerde anlatılan konular nelerdir. Makalat kitabı içeriği ve konusu hakkında kısaca bilgi. Hacı Bektaş’ın Makalat adında Arapça bir kitabı olduğu bilinmektedir. ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Ateşten Gömlek Romanı Neyi Anlatır? Konusu Nedir

Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar’ın istiklal savaşını konu alan romanı ve Muhsin Ertuğrul’un bu romandan çevirdiği filmi (1923). İzmir işgalinde kocası ve çocuğu öldürülen Ayşe, İstanbul’a Peyami’nin yanına ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aşk Otu Komedisi Özeti

Aşk Otu Komedisi Nedir, Neyi Anlatır, İçeriği, Özeti. Aşk otu, (La Mandragola), Niccolo Macbiavelli’nin 1513’te yazdığı komedi. İlk defa 1513’te Floransa’da oynandı. 1958’de Haldun Dormen tiyatrosu tarafından İstanbul’da ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aşkı Memnu Romanının İçeriği

Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil’in romanı: Eserin yazıldığı yıllarda İstanbul’da, Boğaziçi yalılarında geçen yarı şarklı, yarı alafrangalaşmış bir hayatın hikayesi. Eserde, çevre ve tipler realist bir görüşle ayrıntılı olarak ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aslan Asker Şvayk Kitabı İçeriği, Konusu

Aslan Asker Şvayk (Dobry Vojak Svejk) (1920-19231, Jaroslav Hasek’in hicivli romanı. Kısmen yazarın kendi hayat hikayesi olan roman, er olarak girdiği Avusturya ordusunun savaş gücünü aşırı safdilliğiyle baltalayan ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Akıl Yürütme Sanatı Kitap Özeti

Akıl Yürütme Sanatı Kitap Özeti, Kitabın Konusu, Kısaca Özeti Art de Raisonner (Akıl Yürütme Sanatı), Condillac’ın felsefi eseri. Parma prensi için hazırladığı Cours d’ Etudes’in ana bölümlerinden biri ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Düşünme Sanatı Kitap Özeti

Düşünme Sanatı Kitabı İçeriği, Konusu, Özeti Art de Penser (Düşünme Sanatı), Condil-lac’ın felsefî eseri. Parma prensi için hazırladığı Cours d’Etudes’ün bir bölümü. Filozof önce şu görüşleri ileri sürer: ...
Read more 0