Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Atatürk Düşmanlığı ve Din

Gerçek bir din adamının Atatürk düşmanı olabileceğini kabul etmiyorum. Yahya Kemal’in söyleyişiyle “İslam ‘ın son ordusunu zafere ulaştıran başkumandan O’dur. Mehmet Akif’in ettiği büyük duanın yerine gelmesini, “mabetlerimizin ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Çeribaşı Abdullah’la İdamlık İsmail Özeti

Çeribaşı Abdullah’la İdamlık İsmail, Afet Ilgaz’ın hikaye kitabı (1974) İstanbul’da Sultanahmet Cezaevi’ndeki tutukluları konu edinmiş olduğu için, kişileri bir hikayeden ötekine de geçen on hikaye. Yazar “dizi hikayeler” ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Aiskhylos Eserlerinin Özellikleri Nelerdir

Aiskhylos’un günümüze eksiksiz olarak kalan yapıtları, Persler dışında, yaşantısının son on yılında yazdığı oyunlardır ve birbirleriyle ilişkili üçlemelerin bölümleri oldukları düşünülmektedir. Aiskhylos’un trajedileri genellikle Sophokles’in ya da Euripides’in ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Acımak Romanı Geniş Özeti, Kahramanları

Acımak Romanının Özeti ve Kahramanları Hakkında Ayrıntılı Bilgi Kişiler ve karakteristik özellikleri Zehra Hanım: Acımak nedir bilmeyen, dik başlı, çatık kaşlı, asabi bir insandır. Elmacık kemikleri çıkık; ancak ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Konusu (Ana Düşüncesi)

TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT Babasının, kendisi küçükken ölmesi üzerine, annesi tarafından büyütülen Talat’ın halinde bazı değişiklikler görülür. Annesi, evde bulunan Sudanlı bir kadının, çocuğu evlendirme teklifine karşı, bu ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Vasfi Uçkan Deli Emine Oyunu Özeti

Vasfi Uçkan Deli Emine Oyunu Özeti Yazarın, Ankara’da Mithatpaşa Tiyatrosu’nda oynanmış, kitap halinde basılmamış olan bu ilk oyununda bir köy kadını Emine, kocasının ölümünden sonra, küçük kızı Zeyneb’in anlayışına ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Demir Bey (İnkişafı Esrar) Kitabı Özeti

 Ahmet Mithat’ın Demir Bey (İnkişafı Esrar) Kitabı, Romanı Özeti İstanbul’da Kasımpaşalı Ali Haydar’ı, çocukken bir Katolik papazı, zalim baba ve üvey anasından alarak evlat edinmiş, Fransa’ya götürmüş, orada Piyer ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Reşat Enis Despot Kitabı Özeti

Reşat Enis’in romanı (1957) İstanbul’da Şehremini’nde küçük bir evde fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Fikret, dokuz-on yaşlarında iken babası Kaya Ali, Birinci Dünya Savaşı için askere alınınca, ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Kemal Bilbaşar Cevizli Bahçe Kitap Özeti

Kemal Bilbaşar Cevizli Bahçe hikâye kitabı özeti (1941) İzmir’de basılmış olan kitapta yedi hikâye var. Mediha Berkes, bir tanıtma yazısında hikâyelerin konularını şöyle özetliyor (Yurt ve Dünya, 12, 1 ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Kemal Bilbaşar Cemo Kitabı Özeti

Kemal Bilbaşar Cemo Romanı (Kitabı) Özeti Olayları Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında başlayıp 1925’in ilk aylarındaki Şeyh Sait isyanı sıralarında ve daha sonra gelişen roman, iki bölümdür. Kürt kızı Cemo, ...
Read more 0