Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Kemal Tahir’in Önemli Eserleri İçeriği, Konusu

Kemal Tahir’in Önemli Eserleri ve Bu Eserlerin İçeriği, Konusu Kemal Tahir’in roman anlayışı, kendi anlatımıyla, romancı olarak yaşamak, romancı olarak düşünmek, dünyaya romancı olarak bakmak, milletindeki insanlık özelliklerini ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Causa Principio et Uno İçeriği, Konusu, Özeti

Causa, Principio ed Uno, Giordano Bruno’nun felsefe eseri. İçinde 5 diyalog bulunan kitap 1584 yılında yayımlandı. Eserin çıkış noktası Kopernikus’un, Yer’in hareketi nazariyesidir. Bruno, evrenin birliğini ve sonsuzluğunu coşkun ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Karmen Kitap Özeti

Karmen Kitap Özeti. Karmen kitabı yazarı kimdir, eserin özellikleri nelerdir, Eserin içeriği hakkında bilgi. Carmen (Karmen), Prosper Merimee’nin 15 ekim 1845’te la Revue des Deux Mondes dergisinde yayımlanan ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Ömer Seyfettin Bomba Hikayesi Özeti

Ömer Seyfettin Bomba Hikayesi Özeti; Bomba, Ömer Seyfeddin’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan hikayesi (1909). Balkan savaşından önceki yıllarda, Makedonya’da komitacıların ürkütücü yaşayışlarını. entrika ve zulümlerini anlatır. Dışarıdan milli kurtuluş ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Bir Tereddütün Romanı Konusu Nedir

Bir Tereddüdün Romanı, Peyami Safa’nın romanı (1933). Bir romancının iki kadın arasındaki tereddüdünü hikaye eder. Romancı, Mualla ile evlenmek ister. Ama kimliğini bilmediği, esrarengiz Vildan kendisini daha çok meşgul ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Birtakım İnsanlar Konusu Nedir?

Bir Takım insanlar, Sait Faik’in (Abasıyanık) romanı (1952). Büyük tutkuları olmayan, yaşadıkları dünyayı ve insanları seven kişilerin (fakir balıkçılar, berberler,’ sarhoş baba, aylaklar, hırsızlar, fahişe ve esrarkeşler) hayat ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Bir Sürgün Romanın Konusu Nedir?

Bir Sürgün, Yakup Kadri Karaosmanoğlunun romanı (1937). Batı kültürüyle yetişen doktor Hikmet’in sürgün gittiği İzmir’de, hastahanedeki işinin dışında tek zevki, frenk mahallesinde dolaşıp Fransızca dergiler okumaktır. Hayalinde ideal ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Bir Millet Uyanıyor Filminin Özeti

Bir Millet Uyanıyor, Muhsin Ertuğrul’un çevirdiği Türk filmi (1932). Ertuğrul’un Ateşten Gömlek (1923) ile Ankara Postası’ndan (1928) sonra yeniden Kurtuluş savaşı konusunu işler. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun senaryosuna dayanır. ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Bir Kavuk Devrildi Özet

Bir Kavuk Devrildi, Musahipzade Celal in ünlü komedilerinden biri. 1930 Yılında Dârülbedayi’de sahneye kondu. Ondan sonraki yıllarda tekrar tekrar oynanan bu komedi, İpekçiler tarafından perdeye de aktarıldı. Sonradan ...
Read more 0
Kitap Özetleri

Bir Bebek Evi Nora Özeti

Bir Bebek Evi-Nora  İbsen’in üç perdelik dramı (1879). Yazar, bu oyunda yazılı yasalara karşı ferdin haklarını savunur. Nora Helmer, çocuksu bir kadındır, hileli yoldan büyük ölçüde para elde ...
Read more 0