Hayvanlar

Hayvanlar

Hayvanlar

Balıklar Nasıl Yüzer?

Bir çok balık, bedenin her iki yanında bulunan ve baştan kuyruğa kadar uzanan, “miyomer” adı verilen bir dizi kası kası gevşeterek yüzer. Bu  kasılma ve gevşemeler, bedeni önce ...
Read more 0
Hayvanlar

Balıkların Anatomik Yapısı ve Özellikleri

Balıkların Anatomik Yapıları ve Özellikleri Yaşayan balık türleri üç sınıfa ayrılır: Bofa balıklarını kapsayan çenesizler (Agnatha); köpekbalıklarını kapsayan kıkırdaklıbalıklar (Chondrichtyes); geri kalan bütün yaşayan balık türlerini içeren kemikli ...
Read more 0
Hayvanlar

Balıkların Dünyaya Dağılımı

Balıklar, 5 000 m yükseklikten (And dağlarında deniz düzeyinden 3 800 m yüksekte bulunan Titicaca gölü, vb.), Büyük Okyanus’un derinliği 10 000 m’yi bulan diplerine kadar dünyanın bütün ...
Read more 0
Hayvanlar

Balık Hakkında Kısa Bilgi

Suda yaşayan, yüzgeçli, solungaçlı, soğukkanlı omurgalı hayvanlara topluca verilen ad. Balıkların çoğunun bedeni, su içinde yüzmelerini çok kolaylaştıran iğ biçimindedir; bununla birlikte, türden türe büyük biçim farklılıkları gözlenir: ...
Read more 0
Hayvanlar

Balcıl Porsuk Nedir Hakkında Bilgi

Sansargiller ailesinden, porsuğu andıran etçil memeli hayvan. Afrika’nın, Güneydoğu Asya’nın ve Ortadoğu’nun çalılık alanlarında ve ormanlarında yaşayan balcıl porsuğun (Kap balcılporsuğu da denir) adı, yaban arılarının kovanlarındaki balları ...
Read more 0
Hayvanlar

Balaban Kuşu Hakkında Bilgi

Avrasya’da ve Güney Afrika’nın ılıman bölgelerinde yaşayan, balıkçılgiller ailesinden 12 balıkçıl türünün ortak adı. Uzun bacakları, boyunları ve gagalarıyla gerçek balıkçıllara benzeyen balaban kuşlarının çoğunun başı, ensesi, sırtı ...
Read more 0