Halk Oyunları

Halk Oyunları

Halk Oyunları

Bar Oyunu Nerede Oynanır, Bar Oyunu Kıyafetleri Nelerdir

Bar oyunu nerede oynanır, Bar oyununda hangi kıyafetler giyilir. Kadın ve Erkeklerin bar oyununda giydiği kıyafetlerin özellikleri nelerdir Bar. Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Kars, ...
Read more 0
Halk Oyunları

Artvin Barı Nedir? Kısaca Bilgi

Artvin Barı Nedir, Oyun Hakkında Kısaca Bilgi Artvin Barı: Artvin ve dolaylarında, genellikle erkekler tarafından oynanan bir halk oyunu. Bu oyunda, çalgı olarak Tulum yahut Tulum-Zurna denilen bir ...
Read more 0
Halk Oyunları

Halk Oyunları Alanındaki Çalışmalar

Halk Oyunları Alanındaki Çalışmalar Nelerdir? Ülkemizde Halk Oyunlarının Tarihsel Gelişimi.  Halk Dansları çalışmalarında, yöntem konu, kadro alan gibi kuramsal bilgiler yanında araştırma, inceleme, derleme ve gösteri gibi uygulamalarla ...
Read more 0
Halk Oyunları

Halk Oyunlarımızın Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

Halk Oyunlarımızın Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi Ülkemizde halk oyunlarının sosyal çalışmalarda, eğitimde, kültürde ve diğer alanlarda değerlendirilmesi ancak son yıllarda önem kazanmıştır. “Oyun, kültürün doğuşunda başlıca etkendir.” Buna ...
Read more 0
Halk Oyunları

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Dans Kavramı

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Dans Kavramı İlkel toplumlarda raksın anlamı o kadar önemlidir ki her hareketi başka başka olayların temsili sayılmaktadır. Örneğin; bugün bile, Amerika yerlileri ve Afrika ...
Read more 0
Halk Oyunları

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Halk Oyunlarının Yeri

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Halk Oyunlarının Yeri İlkel insanlarda hayat, düşüncelerle değil devinimlerle başlamıştır. Bu insanların teori ile pratiği birbirinden ayıramadığı ve zihinsel soyutlamanın hayatlarına yeterince girmediğini görmekteyiz. ...
Read more 0
Halk Oyunları

Oyun Folklorun Doğuşu

Türkler, birlikte yaşama önemli ölçüde değer veren, törelerine bağlı, yaratıcı insanlar olarak kabul edilir. Tarihte ilk Türk uygarlıklarından Şamanların, Hunluların, Oğuzların günümüze uzanan belgelerinden, geleneklerine bağlı olarak yapılan ...
Read more 0
Halk Oyunları

Halk Oyunları Nasıl Ortaya Çıktı Kısaca Bilgi

Halk Oyunları Nasıl Ortaya Çıktı? Halk Oyunlarının ortaya çıkışı ile ilgili kısaca bilgi. Halk Oyunları Toplumların, hemen hepsinde çok eski çağlardan beri vardır. Henüz elbise giyme gereğini idrak ...
Read more 0
Halk Oyunları

Halk Oyunları Nasıl Öğretilir?

Halk Oyunlarının Öğretiminde İzlenecek Yol ve Yararlanılacak Yöntemler 1. A-Teorik olarak oyunun anlatılması; yöresi, adı, varsa öyküsü, oyunun yöresel Özellikleri, oyun formu hakkında kısa bilgilerin verilmesi B- Hareketlerin ...
Read more 0
Halk Oyunları

Konularına Göre Halk Oyunları

Konularına ve İçeriklerine Göre Halk Oyunları Oyunlar konuları itibarıyla birçok ayrım ve birbirinden farklı özellikler göstermektedirler. Örneklemeler vererek açıklamalar yapmak gerekirse şunları söyleyebiliriz: a) Bir ayrım oyuncuların cinsiyetlerine ...
Read more 0