Efsaneler

Efsaneler

Efsaneler

Afyon Efsaneleri ( Afyon Kaplıcaları Efsanesi)

Afyon Efsaneleri , Afyon İline Ait Efsane Örnekleri ( Afyon Kaplıcaları Efsanesi) Afyon, çok eski çağlardan bu yana kaplıcaları ile ün salmıştır. Uzak ve yakın ülkelerden Afyon kaplıcalarına ...
Read more 0
Efsaneler

Elazığ Efsaneleri ( Ağın Aladağla Böğürlü Efsanesi)

Ağın ve çevresinde efsaneler üzerine henüz kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılmış değildir. Ancak Ağın ve köylerinde halk arasında anlatılan Efsaneler değerlendirildiğinde bunun zengin bir kaynak oluşturduğu görülecektir. ...
Read more 0
Efsaneler

Çökelez Dağı Efsanesi

Çal, bağlı bulunduğu Denizli İlimizin 67 km. kuzeyinde, Çökelez Dağı eteklerinde kurulmuş küçük bir ilçe merkezimizdir. Çökelez Dağı, Büyük Menderes Ovası’nın ortasında yükselir. Bu dağa bu adın verilmesinin, ...
Read more 0
Efsaneler

Celal Baba Efsanesi

Doğu Anadolu’muzun serhat şehri Kars, 40 yıl kara günlerde kaldıktan sonra tekrar bizim olmuş, bu arada yiğit Türk evladı pek çok kahramanlıklar göstermiştir. Türklerin Anadolu’ya açıldıkları kapı olan ...
Read more 0
Efsaneler

Kurşun Çavuş Efsanesi

Serhat şehrimiz Kars, yiğitlik destanları ve efsaneleriyle doludur. Yarım asra yakın karagünlerde kalan Kars’ımız, bugün, ebediyyen Türk olmanın, Türk kalmanın gururu ile doğu hudutlarımızı beklemektedir. Bu ilimizin Posof ...
Read more 0
Efsaneler

Üçler Efsanesi

Üç, yedi ve kırk sayılarının islâm dininde büyük bir değer taşıdığı bilinmektedir. Halk arasında söylenen üçlere, yedilere, kırklara karışmak deyimi bunun en güze! örneğidir. Bu sayılardan en küçüğü ise ...
Read more 1
Efsaneler

Bingöller ve Kuş Gölü

Bingöl ilimize adını veren göllerin ayrı ayrı adları ve özellikleri vardır. Evliyâ Çelebi’nin adlarını andığı bu göllerden bazıları şunlardır. Er Gölü: Bu göle girip yıkanan adamların gücü kuvveti ...
Read more 8
Efsaneler

Bingöl Efsanesi

Bingöl ile ilgili olarak pek çok efsane anlatılır. Bunların bazıları belirli kişilere bağlanarak daha fazla inandırıcılık kazandırmaya çalışılır. Bingölle-rin meydana gelmesiyle ilgili olarak Evliyâ Çelebi”nin anlattığı efsanedeki avcı, ...
Read more 5
Efsaneler Halk Bilimi

Balıklı Göl Efsanesi

Erzurum’a bağlı Ilıca bucağına 8 km. mesafede şirin bir Doğu Anadolu köyümüz vardır. Bugün, düzgün yollarla il ve bucak merkezlerine bağlı olan köyün güneyinde bulunan küçük bir göl, ...
Read more 0
Efsaneler

Gelin Geldi Gölü

Erzurum’a girerken mutlaka İçinden geçtiğimiz şirin bir bucağımız vardır. Gerek karayolu, gerek demiryolu bu kasabamızın içinden geçer. Çok uzaklardan dikkatimizi çeken Şeker Fabrikası’nın bacası ile, Ilıca’ya yaklaştığımızı anlarız. ...
Read more 0