Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat

Günlük Nedir Kısaca Bilgi

Günlük Nedir? Günlük Hakkında Kısaca Bilgi Günlük; Günü gününe yazılan anı yazısı ve bu yazıları içine alan yapıt. Günlük ile günce sözcüğü aynı anlamda kullanılmaktadır. Anı yazısından farkı, ...
Read more 0
Edebiyat

İşaret Sıfatı Nedir Kısaca Bilgi

İşaret Sıfatı Nedir? İşaret Sıfatı: Varlıkları işaret yoluyla çoğu kez parmakla gösterirken kullanılan sözcüklere verilen ad. İşaret Sıfatı Örnekleri Kısaca Örneğin: bu kitap, şu çocuk, o ev… takımlarındaki “bu, şu, o” ...
Read more 0
Edebiyat

Fabl Nedir Kısaca Bilgi

Fabl Nedir? Fabl; Kişileri çoğunlukla hayvanlar, kimi zaman da bitkiler ve cansızlar olan ve bir ahlak dersi vermek amacıyla söylenmiş kısa öykü. Fabl Hakkında Kısaca Bilgi Fabl Masal ...
Read more 0
Edebiyat

Kısa Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Kısa Çizgi Nedir Türkçe yazarken kullanılan bir noktalama işareti. Kısa çizgi (-) işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır: 1. Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için kullanılır: Akşam olduğunda içine bir ...
Read more 0
Edebiyat

Atabetü'l Hakayık Nedir Kısaca Bilgi

Atabetü’l-Hakayık Nedir ? Atabetü’l-Hakayık; Edip Ahmet Yükneki’nin, Doğu Türkçesini kullanarak, şiir kalıbında, dörtlükler biçiminde yazdığı bir eserdir. Atabetü’l-Hakayık Hakkında Kısaca Bilgi “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen öğretici nitelikte bir ...
Read more 0
Edebiyat

Gılgamış Destanı Nedir Kısaca Bilgi

Gılgamış Destanı Nedir? Gılgamış Destanı: Babillilerin ünlü ilk çağ kahramanı ve onun başından geçenlerin konu edildiği ünlü destan. Gılgamış Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Gılgamış Destanı Mezopotamya’da M.Ö. III. ...
Read more 0
Edebiyat

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Kısaca Bilgi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nedir? Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı; 1923 yılında cumhuriyetle birlikte doğan ve gelişerek günümüze değin süren edebiyat akımına denir.  Cumhuriyet  Dönemi Türk Edebiyatı Hakkında Kısaca ...
Read more 0
Edebiyat

Kısaltma Nedir? Kısaltma Örnekleri

Kısaltma Nedir? Kısaltma: Bir sözcüğün ya da birçok sözcükten oluşan bazı özel adların kısa biçimde yazılışı. Dilimize yerleşmiş bazı kısaltma kuralları şunlardır: 1- Kuruluş, kitap, dergi ve yön ...
Read more 0
Edebiyat

Milli Edebiyat Hakkında Bilgi

Mili Edebiyat Nedir? Milli Edebiyat: Türkçülük akımının etkisinde gelişen konu, biçim, duygu ve düşüncede yabancı etkilerden uzaklaşıp ulusal niteliklere yakınlaşan edebiyat akımı Milli Edebiyat Hakkında Kısaca Bilgi Millî ...
Read more 0