Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat Nedir Kısaca Bilgi

Edebiyat Nedir? Edebiyat; Olayları, düşünce ve duyguları söz ya da yazıyla anlatan sanat dalı; yazın. Edebiyat, birbiriyle ilgi üç kavramı anlatan Arapça bir sözcüktür: 1. Düşünce, duygu, tasarı ...
Read more 0
Edebiyat

Dede Korkut Kimdir Kısaca Bilgi

Dede Korkut Kimdir? Dede Korkut Hakkında Kısaca Bilgi, Dede Korkut Kitabında Bulunan Hikayeler Dede Korkut’ un kimliği ve yaşadığı yıllar hakkında kesin bilgiler yoktur. Çeşitli kaynaklardaki söylenti özelliği ...
Read more 1
Edebiyat

Atasözü Nedir Kısaca Bilgi

Atasözü Nedir? Atasözü; Uzun deneme ve gözlemlere dayanan, halka mal olmuş, kısa ve özlü söz. Atasözleri Hakkında Kısaca Bilgi Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Bu nedenle özdeyişlerden (vecizelerden) ayrılır. ...
Read more 0
Edebiyat

Alegori Nedir? Alegori Ne Demek, Hakkında Bilgi

Alegori Nedir? Alegori; İnsan yaşamına ve davranışlarına yönelik anlatımlarda sembolik karakterler ve ifadeler kullanılmasına ALEGORİ DENİR. Alegori Hakkında Kısaca Bilgi Mecaz (değişmece), teşhis (benzetme) ve istiare (eğretileme) sanatları ...
Read more 0
Edebiyat

Anı Nedir? Anı Hakkında Kısaca Bilgi

Anı Nedir? Bir kimsenin yaşadığı, gördüğü, içinde bulunduğu olayları, durumları ve yaşantıları anlatan yazı türüne anı denir. Anı Hakkında Kısaca Bilgi Anı türüne hatıra da denir. Ünlü yazar ...
Read more 0
Edebiyat

Aşık Edebiyatı Nedir? Aşık Edebiyatı Hakkında Bilgi

Aşık Edebiyatı Nedir? Aşıkların deyişlerinden oluşan edebiyat türüne AŞIK EDEBİYATI denir.  Aşık Edebiyatı Hakkında Kısaca Bilgi Bu edebiyatı yaratan aşıklar, sazları ellerinde köy köy, kasaba kasaba dolaşır, kendisini ...
Read more 0
Edebiyat

Destan Nedir Kısaca, Destanların Özellikleri

Destan Nedir? Destan; Gerçeküstüyle gerçeğin, tarihle söylencenin birbirine karıştığı bir kahramanı ya da tarihsel olayı öven ve yücelten uzun yazıya destan denir. Destanların belirleyici özellikleri şunlardır: 1- Konuları ...
Read more 0
Edebiyat

Ana Düşünce Nedir Kısaca Bilgi

Ana Düşünce Nedir? Bir yazıda ya da yapıtta, okuyucuya söylenmek istenen, yazının ya da yapıtın akışına yön veren, yapıtın genelinde işlenip geliştirilen temel düşünceye ANA DÜŞÜNCE denir.  Ana ...
Read more 0
Edebiyat

Fıkra Nedir Kısaca Bilgi

Fıkra Nedir, Fıkra Hakkında Kısaca Bilgi Fıkra; bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir biçemle, hiçbir tanımlama gereği duymadan anlattığı, sanatsal değeri ...
Read more 0
Edebiyat

Gezi Yazısı Nedir Kısaca Bilgi

Gezi Yazısı Nedir? Yurt içinde ve dışında gezilip görülen yerleri, buralarda yapılan gözlemleri ve gezilen yerlerle ilgili izlenimleri anlatan düz yazılara verilen ad. Gezi Yazısı Hakkında Kısaca Bilgi ...
Read more 0