Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat

Dolaysız Anlatım Nedir Kısaca Bilgi

Dolaysız Anlatım Nedir? Dolaysız Anlatım Hakkında Kısaca Bilgi Dolaysız Anlatım; Öyküleyici anlatımla yazılmış, öykü. roman gibi yazınsal türlerde olayların özellikle konuşma sözlerinin, yazarın ağzından değil de kahramanlarının ağzından ...
Read more 0
Edebiyat

Bağlaç Nedir Kısaca Bilgi

Bağlaç Nedir, Bağlaç Hakkında Kısaca Bilgi Anlamca birbiriyle ilgili tümceleri, kavramları ya da görevdeş öğeleri bağlamaya yarayan sözcüklere Bağlaç denir. Bağlaç Çeşitleri ve Örnekleri Örneğin; ve, veya (ya ...
Read more 0
Edebiyat

Ek Nedir Kısaca Bilgi

Ek Nedir? Ek: Sözcük sonlarına gelerek sözcüğün anlamında değişiklik yapan ya da sözcüklerin görevlerini belirtmeye yarayan parçalardır. Ek Hakkında Kısaca Bilgi Dil bilgisinde takı sözcüğüyle aynı anlamda kullanılır. ...
Read more 0
Edebiyat

Deneme Nedir Kısaca Bilgi

Deneme Nedir? Deneme; Yazarın, herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini kesin kurallara varmadan, iddiasız, içten ve özgür bir biçimde anlattığı çoğunlukla kısa düz yazı Deneme Hakkında ...
Read more 0
Edebiyat

Akıcılık Nedir Kısaca Bilgi

Akıcılık Nedir? Akıcılık; Sözlü ya da yazılı anlatımın anlamca açık ve pürüzsüz olması, sözcük ve tümcelerde hiçbir ses karışması olmaması, kulağı tırmalayan sözcükler bulunmaması, sözlerin bir engele uğramadan ...
Read more 0
Edebiyat

Ağıt Nedir Kısaca Bilgi

Ağıt Nedir? Ağıt; Ölen kişinin ardından gençliğini, güzelliğini, yiğitliğini, iyiliklerini, değerlerini, geride bıraktıklarını, acılarını anlatan ya da deprem, sel, yangın, kıtlık gibi büyük yıkımların etkilerini dile getiren halk ...
Read more 0
Edebiyat

Argo Nedir? Argo Ne Demek, Hakkında Bilgi

Argo Nedir? Argo Ne Demek, Sözlük Anamı: Aynı meslekten olan kişilerin ya da ortak özellikleri olan bir topluluğun kullandığı kendine özgü terimleri bulunan bir tür dile ARGO denir. ...
Read more 0
Edebiyat

Divan Edebiyatı Nedir Kısaca Bilgi

Divan Edebiyatı Nedir? Divan Edebiyatı Hakkında Kısaca Bilgi İslam dinini benimseyen Türklerin, Arap ve İran edebiyatlarının ve dillerinin etkisinde meydana getirdikleri İslam-Türk edebiyatı. Anadolu’da, divan edebiyatı XIII. yüzyılda ...
Read more 0
Edebiyat

Efsane Nedir Kısaca Bilgi

Efsane Nedir? Efsane; Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen imgesel öykülere verilen ad. Sözcüğün Türkçe karşılığı söylencedir. Efsane Hakkında Kısaca Bilgi Efsanelerde gerçeklik payı olmakla ...
Read more 0
Edebiyat

Adıl Nedir Kısaca Bilgi

Adıl Nedir?  Ad olmamasına karşın, kişi, özlük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan (ad yerine kullanılan) sözcük. Zamir sözcüğüyle eş anlamlıdır. Adıl Hakkında Kısaca Bilgi ...
Read more 0