Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitapları

Roman: Şık, İffet, Mürebbiye, Metres, Tesadüf, Nimetşinas, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Toraman, Hayattan Sayfalar, Hakka Sığındık, Son Arzu, Tebessüm-ü Elem, Cehennemlik, Efsuncu Baba, Ben ...
0
Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar Edebi Kişiliği Kısaca

Realist ve naturalist bir roman anlayışını savunan Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumsal yaşayışta Tanzimat’la başlayan ikiliği ve toplumsal yapıdaki değişmeleri konu almış, büyük konaklarda ve yalılarda yaşayan insanlardan, kenar ...
0
Edebiyat

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Kısa Bilgi

Dede Korkut, İslamlıktan önceki Türk ozanlarının toplum içindeki şairlik, bilicilik (kahinlik), musikicilik gibi görevlerini kendinde toplamış, onları İslami bir renk altında sürdürmüştür. Dede Korkut Hikayeleri, konularını, halkın günlük ...
0

Baltık Dilleri Nelerdir?

İslav ve Germen dillerini de içeren Hint-Avrupa dilleri öbeğinde yeralan dil alt öbeği. İki Baltık dili (Litvanya dili ve Letonca) günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Aynı alt öbekten eski ...
0

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri Kısaca

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nedir? Cumhuriyet Döneminde yeni Türk alfabesinin kabulü, dilde sadelik hareketi, halk evlerinin çalışmaları, öğretimin birleştirilmesi gibi inkılapların etkisi ve Cumhuriyet’in ilanı ile edebiyatımız açısından ...
0
Edebiyat

Divan-i Lugati't Türk Nedir Kısaca Bilgi

Divan-i Lugati’t Türk Nedir? Divan-i Lugati’t Türk Hakkında Kısaca Bilgi Divan-i Lugati’t Türk; Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazdığı Türkçe-Arapça sözlük. Sözlükte 7500 dolayında Türkçe sözcüğe yer verilmiştir. ...
0
Edebiyat

Çekim Ekleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Çekim Ekleri Nedir? Eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmeyen, onu sonraki sözcüğe bağlayan eklere Çekim Ekleri denir. İyelik ekleri, zaman ve kişi ekleri, ad-durum ekleri, tamlama ekleri ve ...
0
Edebiyat

Bağlam Nedir Kısaca Bilgi

Bağlam Nedir?  Bağlam terimi genel olarak üç anlamda kullanılır: 1. Bir metinde sözün gelişi. 2. Olaylar, durumlar ve ilişkilerin birbiriyle bütünlük oluşturması. 3. Sözcüğün temel anlamı “demet”, “deste” ...
0
Edebiyat

Deyim Nedir Kısaca Bilgi

Deyim Nedir? Genellikle gerçek anlamı dışında kullanılarak bir düşünceyi, durumu, olayı ve algıyı anlatan kalıplaşmış söz öbeği. Örnek: Gönlünden kopmak; hariçten gazel okumak; ileri geri konuşmak …vb. Deyimler ...
0
Edebiyat

Dolaylı Anlatım Nedir Kısaca Bilgi

Dolaylı Anlatım Nedir, Dolaylı Anlatım Hakkında Kısaca Bilgi Dolaylı Anlatım; Özellikle öyküleyici anlatımla yazılmış, öykü, roman gibi yazınsal türlerde olayların, olayın kahramanlarının ağzından değil de yazarın ağzından anlatılmasına verilen ...
0