Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat

Masal Nedir Kısaca

Masal Nedir Kısaca Bilgi • Olağanüstü kişilerin başından geçen olaylar anlatılır. • Evrensel konular işlenir. • Yer ve zaman belirsizdir. • Olaylar, hayal ...
Read more 0
Edebiyat

Hikaye Nedir Kısaca Maddeler Halinde

Hikaye ( Öykü ) Nedir?  Gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olay ve durumları; yer, zaman ve kişiye bağlı olarak yüzeysel bir biçimde anlatan ...
Read more 0
Edebiyat

Roman Nedir Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Roman Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, zamana ve kişiye bağlanarak anlatıldığı yapıtlardır. Konusuna göre psikolojik roman, macera romanı, köy romanı, tarihi roman, egzotik ...
Read more 0
Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitapları

Roman: Şık, İffet, Mürebbiye, Metres, Tesadüf, Nimetşinas, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Toraman, Hayattan Sayfalar, Hakka Sığındık, Son Arzu, Tebessüm-ü ...
Read more 0
Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar Edebi Kişiliği Kısaca

Realist ve naturalist bir roman anlayışını savunan Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumsal yaşayışta Tanzimat’la başlayan ikiliği ve toplumsal yapıdaki değişmeleri konu almış, büyük konaklarda ...
Read more 0