Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat

Brezilya Edebiyatı Hakkında Bilgi

XVI. yy’dan XIX. yy’n başlarına kadar Portekiz edebiyatının bir kolu olan Brezilya edebiyatı,) Brezilya’nın Portekiz’le siyasal bağlarını kopardığı tarih olan 1822’den sonra özgün bir nitelik göstermeye başlamıştır. İkinci ...
Read more 0
Edebiyat

Kısa Masal Tekerlemesi Örneği

Kısa Masal Tekerlemelerine Örnekler Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde… Ben deyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş ...
Read more 0
Edebiyat

Ağıt Nedir? Ağıt'ın Özellikleri Nelerdir

Ağıt Nedir Sözlük Anlamı: AĞIT. Ölen bir kimsenin iyiliklerini ve onun ölümünden duyulan acıları sayıp dökmek üzere söylenen söz, yazılan yazı veya okunan ezgi. Divan edebiyatında kullanılan mersiyenin ...
Read more 0
Edebiyat

Sözlü Edebiyat Nedir? Sözlü Edebiyatın Özellikleri

Yazıya geçirilmeyen edebiyat ürünlerinin tümüne ve anonim halk edebiyatı ürünlerine genel olarak sözlü edebiyat adı verilir. Yazının yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde ortaya konan, nesilden nesile şifahen aktarılarak varlığını ...
Read more 1
Edebiyat

Masal Nedir Kısaca

Masal Nedir Kısaca Bilgi • Olağanüstü kişilerin başından geçen olaylar anlatılır. • Evrensel konular işlenir. • Yer ve zaman belirsizdir. • Olaylar, hayal ürünüdür. • Kahramanları arasında hayvanlar, ...
Read more 0
Edebiyat

Hikaye Nedir Kısaca Maddeler Halinde

Hikaye ( Öykü ) Nedir?  Gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olay ve durumları; yer, zaman ve kişiye bağlı olarak yüzeysel bir biçimde anlatan dar kapsamlı ve kısa yazılardan ...
Read more 0
Edebiyat

Roman Nedir Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Roman Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, zamana ve kişiye bağlanarak anlatıldığı yapıtlardır. Konusuna göre psikolojik roman, macera romanı, köy romanı, tarihi roman, egzotik roman, bilim kurgu romanı, biyografik ...
Read more 0
Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitapları

Roman: Şık, İffet, Mürebbiye, Metres, Tesadüf, Nimetşinas, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Toraman, Hayattan Sayfalar, Hakka Sığındık, Son Arzu, Tebessüm-ü Elem, Cehennemlik, Efsuncu Baba, Ben ...
Read more 0
Edebiyat

Hüseyin Rahmi Gürpınar Edebi Kişiliği Kısaca

Realist ve naturalist bir roman anlayışını savunan Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumsal yaşayışta Tanzimat’la başlayan ikiliği ve toplumsal yapıdaki değişmeleri konu almış, büyük konaklarda ve yalılarda yaşayan insanlardan, kenar ...
Read more 0
Edebiyat

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Kısa Bilgi

Dede Korkut, İslamlıktan önceki Türk ozanlarının toplum içindeki şairlik, bilicilik (kahinlik), musikicilik gibi görevlerini kendinde toplamış, onları İslami bir renk altında sürdürmüştür. Dede Korkut Hikayeleri, konularını, halkın günlük ...
Read more 0