Dersimiz

Dersimiz

Dersimiz

Kitaplara İman

Allah, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler aracılığıyla değişik zamanlarda ilahî mesajlar göndermiştir. Yüce Allah’ın peygamberlerine vahiy yoluyla göndermiş olduğu buyruklarına ve bunların yazıya geçirilmiş haline “ilahî kitap ...
Read more 0
Dersimiz

Melek Nedir, Özellikleri ve Görevleri Nelerdir

Melek Nedir, Meleklerin Görevleri Nelerdir, Meleklerin Özellikleri Hakkında Bilgi Etrafımızda görebildiğimiz varlıkların yanı sıra göremediklerimiz de vardır. Bunlardan bazılarını çok küçük oldukları için, bazılarını ise farklı nitelikte olmaları ...
Read more 24
Dersimiz

Allah’ın Sıfatları Nelerdir

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Zati Sıfatlar: Sadece Allah’ta bulunan, onun dışındaki varlıklardan herhangi birinde bulunmayan, bulunması da mümkün olmayan sıfatlardır. Zati sıfatlar şunlardır: Vücud: Var olmak demektir. ...
Read more 6
Dersimiz

Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet

Kelime-i tevhit ile kelime-i şehadet, yakın anlamlara ve farklı söyleyiş biçimlerine sahiptir. Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadet, İslam dinini kabulün, yani imanın göstergesi ve ifadesidir. Tevhit, kelime olarak ...
Read more 1
Dersimiz

İman Nedir, İman Ne Demektir

İman, kelime olarak tasdik etmek, doğrulamak, şüpheye yer vermeyecek biçimde yürekten inanmak anlamına gelir. Dindeki anlamı ise Peygamberimizin Allah’tan getirdiği herşeyi tasdik etmek ve bunların doğru olduğuna gönülden ...
Read more 0
Dersimiz

İslam Nedir, Özellikleri Nelerdir

İslam Nedir, İslam Dinin Özellikleri Nelerdir İslam, Allah tarafından Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara gönderilmiş son ilahî dindir. Miladi VII. yüzyılın başlarında Arabistan’da ortaya çıkan İslam dini buradan bütün ...
Read more 2
Dersimiz

Hristiyanlık Hakkında Bilgi

Hristiyanlık Nedir, Hristiyanlık Hakkında Bilgi Hristiyanlık, vahye dayalı dinlerden biridir. Filistin bölgesinde ortaya çıkmıştır. En yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. Kuzey Amerika’nın tamamı, Güney Amerika’nın kıyı kesimleri ve Avustralya’nın ...
Read more 4
Dersimiz

Yahudilik Hakkında Bilgi

Yahudilik Hakkında Bilgi; Yahudilik Nedir, Yahudilik Dininin Özellikleri Yahudilik tarihi Hz. İbrahim’le başlar. Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in neslini devam ettiren Hz. İshak’ın iki oğlu vardı. Bunlardan Hz. Yakup, ...
Read more 2
Dersimiz

Hint Dinleri

Hint Dinleri; Hinduizm,Budizm,Caynizm,Sihizm Hinduizm, Hintlilerin, inanç ve geleneklerini ifade eder. Hinduizm dinine bazı kaynaklarda Brahmanizm de denilmiştir. Bu dinin tespit edilmiş bir kurucusu yoktur. Hindistan nüfusunun % 80’i ...
Read more 0
Dersimiz

Doğu Asya Dinleri

Doğu Asya Dinleri Hakkında Bilgi; Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm Konfüçyanizm, MÖ VI. yüzyılda Çin’de ortaya çıkmış bir dindir. Adını, kurucusu kabul edilen Konfüçyüs (MÖ 551-479)’ten almaktadır. Bu dinde ahlaki ...
Read more 0