Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Bingöl İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Bingöl ilinin ekonomik etkinliklerinin başında hayvancılık gelir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde, otlakların geniş yer tutmasının rolü vardır: İl topraklarının yarıya yakını, çayır ve otlaklarla örtülüdür. En çok koyun ...
Read more 0
Coğrafya

Bingöl Tarihi, Bingöl İlinin Kısaca Tarihçesi

Çok eski bir tarihte günümüzdeki Bingöl’ün yerinde kurulmuş olan, 1945 yılına kadar Çapakçur adıyla bilinen yerleşme yerinin hangi dönemde kurulduğu ve eski çağlarla ilgili tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ...
Read more 0
Coğrafya

Bilecik İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Bilecik ilinin coğrafi özelliklerinin çoğunda görülen çeşitlilik, tarımında da görülür. Bununla birlikte, ekili alanların çoğunu tahıl tarlaları kaplar. Ekili alanların yüzde 90’a yakını tahıl ekimine ayrılmıştır; bunun da ...
Read more 0
Coğrafya

Bilecik Tarihi, Bilecik İlinin Kısaca Tarihçesi

Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmeyen Bilecik’in yerinde Belekome adlı bir kalenin bulunduğu bilinmektedir. Günümüzdeki adı bu kalenin adının zaman içinde bozulmuş biçimi olan kent, kalenin çevresinde gelişti. ...
Read more 0
Coğrafya

Bhutan Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

Bhutan halkının % 60’ı kendilerine “Daukpas” (“ejderha halk”) diyen Bhotialardan oluşur. Bhotialar dil, din ve gelenekleri bakımından Tibet halkıyla ilişkilidirler ve Bhutan’ın orta kesimlerindeki güney-kuzey yönünde uzanan vadilerin ...
Read more 0
Coğrafya

Beytüllahim Nedir? Beytüllahim Hakkında Bilgi

Filistin’de kasaba. Kudüs’e 10 km uzaklıkta, İsrail işgalindeki bölgede yer alan Beytüllahim (Arapça adı “ekmek evi” anlamına gelir), Tevrat’a ve İncil’e göre Davut peygamberin yurdu ve İsa’nın doğduğu ...
Read more 0
Coğrafya

Beyşehir Gölünün Özellikleri Nelerdir

Akdeniz Bölgesinde göl. Göller yöresinde, 1 110 m yükseltide yer alan, Van gölü ve Tuz gölünden sonra Türkiye’nin üçüncü büyük gölü, Keban baraj gölünden sonra da ikinci büyük ...
Read more 0
Coğrafya

Beyrut Hakkında Kısa Bilgi

Beyrut Lübnan’ın başkenti ve başlıca kenti. Akdeniz kıyısında, Lübnan dağlarından başlayıp, denize doğru uzanan yüksek burunda yer alan Beyrut’un nüfusu, 702 000’dir. Halkının büyük bölümü Arap, üçte iki ...
Read more 0
Coğrafya

Beyaz Rusya’nın Toplumsal Yapısı

Halkın dörtte üçünden çoğunu oluşturan Beyaz Ruslar, Doğu İslavların bir koludurlar ve çoğunlukla ortodoksturlar. Dil ve kültür açısından Ruslara ve Ukraynalılara oldukça yakındırlar. Genellikle kırsal kesimde yerleşmişlerdir; ama ...
Read more 0
Coğrafya

Beyaz Rusya’nın Yeryüzü Şekilleri, Doğal Kaynakları

Çok az engebeli düz bir ova görünümünde olan Beyaz Rusya toprakları, aşağı yukarı ortasından geçen bir tepeler dizisiyle ikiye ayrılır. Kuzey kesiminde yükselti, genellikle güney kesiminden daha fazladır. ...
Read more 0