Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Bolu’daki Tarih Eserler Nelerdir Kısaca

Bolu İlindeki Tarihi Eserler Nelerdir Kısaca Bilgi. Tarihi Eserler Bizanslılar ve Osmanlılar zamanından kalmadır. Bizans devrine ait olanlar daha çok Düzcenin üskübü yöresindeki Bünüs köyündedir. Osmanlı devri eserleri ...
0
Coğrafya

Aksaray İlinin Yeryüzü Şekilleri, İklimi, Geçim Kaynakları

Aksaray İlinin yüz ölçümü, akarsuları, geçim kaynakları, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, dağları, akarsuları İç Anadolu Bölgesi’nde il. Yüzölçümü 7 626 km2,  Aksaray kenti olan Aksaray ilinin, 7 ilçesi ...
0
Coğrafya

Aksaray İlinin Kısaca Tarihçesi, Adı Nereden Geliyor

Aksaray İlinin Kısaca Tarihçesi ve Adının Kaynağı Tarih. Aksaray kentinin kurulduğu yerde Eskiçağ’da bulunan Garsauraadlı kentin İ.Ö. III. binyılda kurulan Hitit merkezi Karsaura’yla aynı kent olduğu sanılmaktadır. Aksaray ...
0
Coğrafya

Burdur İlinin Özellikleri

Burdur İlinin Özellikleri Nelerdir? Burdur İlinin yeryüzü şekilleri, akarsuları, iklimi ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde “Göller yöresi” adı verilen yörede il. Yüz ölçümü 6 ...
0
Coğrafya

Burdur İlinin Tarihçesi Kısaca Özet

Burdur İlinin Tarihçesi Kısaca ( Özet) Burdur’un tarihi hakkında kısa bilgi. Burdur ne zaman il oldu, kimler yaşadı, eski adı neydi, hangi uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Burdur’un günümüzde ...
0
Coğrafya

Biyocoğrafya Nedir? Neyi İnceler, Alt Dalları

Canlıların coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı. Bitki-coğrafyası ve hayvan coğrafyası alt dallarına ayrılan biyocoğrafyanın temel amacı, bitkilerin ve hayvanların coğrafi dağılımları konusunda bilgi toplamak, farklı yaşama alanlarını belirlemektir. ...
0
Coğrafya

Bitlis İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Bitlis ilinde ekonominin temeli, tarla-bahçe ürünleri ile hayvancılığa dayanır. Tarla ürünlerinin başında buğday gelir. İkinci sırayı, yulaf, üçüncü sırayı darı alır. Sanayi bitkileri arasında, üretilen miktar bakımından şeker ...
0
Coğrafya

Bitlis Tarihi, Bitlis İlinin Kısaca Tarihçesi

Bitlis kentinin çekirdeğini oluşturan kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bununla birlikte bütün eski kaynaklarda rastlanan bir efsaneye göre, Bitlis kalesi Büyük İskender’in buyruğuyla komutanlarından Badlis tarafından yapılmıştır; kentin ...
0
Coğrafya

Bingöl İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Bingöl ilinin ekonomik etkinliklerinin başında hayvancılık gelir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde, otlakların geniş yer tutmasının rolü vardır: İl topraklarının yarıya yakını, çayır ve otlaklarla örtülüdür. En çok koyun ...
0
Coğrafya

Bingöl Tarihi, Bingöl İlinin Kısaca Tarihçesi

Çok eski bir tarihte günümüzdeki Bingöl’ün yerinde kurulmuş olan, 1945 yılına kadar Çapakçur adıyla bilinen yerleşme yerinin hangi dönemde kurulduğu ve eski çağlarla ilgili tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ...
0