Coğrafya

Coğrafya

Coğrafya

Burdur İlinin Özellikleri

Burdur İlinin Özellikleri Nelerdir? Burdur İlinin yeryüzü şekilleri, akarsuları, iklimi ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde “Göller yöresi” adı verilen yörede il. Yüz ölçümü 6 ...
Read more 0
Coğrafya

Burdur İlinin Tarihçesi Kısaca Özet

Burdur İlinin Tarihçesi Kısaca ( Özet) Burdur’un tarihi hakkında kısa bilgi. Burdur ne zaman il oldu, kimler yaşadı, eski adı neydi, hangi uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Burdur’un günümüzde ...
Read more 0
Coğrafya

Biyocoğrafya Nedir? Neyi İnceler, Alt Dalları

Canlıların coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı. Bitki-coğrafyası ve hayvan coğrafyası alt dallarına ayrılan biyocoğrafyanın temel amacı, bitkilerin ve hayvanların coğrafi dağılımları konusunda bilgi toplamak, farklı yaşama alanlarını belirlemektir. ...
Read more 0
Coğrafya

Bitlis İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Bitlis ilinde ekonominin temeli, tarla-bahçe ürünleri ile hayvancılığa dayanır. Tarla ürünlerinin başında buğday gelir. İkinci sırayı, yulaf, üçüncü sırayı darı alır. Sanayi bitkileri arasında, üretilen miktar bakımından şeker ...
Read more 0
Coğrafya

Bitlis Tarihi, Bitlis İlinin Kısaca Tarihçesi

Bitlis kentinin çekirdeğini oluşturan kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bununla birlikte bütün eski kaynaklarda rastlanan bir efsaneye göre, Bitlis kalesi Büyük İskender’in buyruğuyla komutanlarından Badlis tarafından yapılmıştır; kentin ...
Read more 0
Coğrafya

Bingöl İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Bingöl ilinin ekonomik etkinliklerinin başında hayvancılık gelir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde, otlakların geniş yer tutmasının rolü vardır: İl topraklarının yarıya yakını, çayır ve otlaklarla örtülüdür. En çok koyun ...
Read more 0
Coğrafya

Bingöl Tarihi, Bingöl İlinin Kısaca Tarihçesi

Çok eski bir tarihte günümüzdeki Bingöl’ün yerinde kurulmuş olan, 1945 yılına kadar Çapakçur adıyla bilinen yerleşme yerinin hangi dönemde kurulduğu ve eski çağlarla ilgili tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ...
Read more 0
Coğrafya

Bilecik İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Bilecik ilinin coğrafi özelliklerinin çoğunda görülen çeşitlilik, tarımında da görülür. Bununla birlikte, ekili alanların çoğunu tahıl tarlaları kaplar. Ekili alanların yüzde 90’a yakını tahıl ekimine ayrılmıştır; bunun da ...
Read more 0
Coğrafya

Bilecik Tarihi, Bilecik İlinin Kısaca Tarihçesi

Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmeyen Bilecik’in yerinde Belekome adlı bir kalenin bulunduğu bilinmektedir. Günümüzdeki adı bu kalenin adının zaman içinde bozulmuş biçimi olan kent, kalenin çevresinde gelişti. ...
Read more 0
Coğrafya

Bhutan Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

Bhutan halkının % 60’ı kendilerine “Daukpas” (“ejderha halk”) diyen Bhotialardan oluşur. Bhotialar dil, din ve gelenekleri bakımından Tibet halkıyla ilişkilidirler ve Bhutan’ın orta kesimlerindeki güney-kuzey yönünde uzanan vadilerin ...
Read more 0