Bilgi Dünyası

Bilgi Dünyası

Bilgi Dünyası

Ayakkabı Çeşitleri, Tarihçesi, Gelişimi Hakkında Bilgi

Ayakkabı çeşitleri nelerdir? Ayakkabı ve Ayakkabıcılığın tarihçesi, gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. Romalılar döneminde ayakkabı. (Ayakkabı nedir, sözlük anlamları) Ayağı örten ve koruyan giyim eşyası: Siyah ipek çoraplarıyla rugan ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Bozkır Nedir Nerelerde Görülür

Bozkır Nedir? Bozkır nerelerde görülür, Bozkır bitki örtüsünün özellikleri nelerdir? Bozkır’ın görüldüğü yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir? Bozkır; Otsu bitkiler veya bodur ağaççıklardan meydana gelen kurakçıl oluşum; bitki örtüsünün ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Bozdoğan Su Kemeri Ne İşe Yarar, Tarihçesi

Bozdoğan su kemeleri ne işe yarar, hangi uygarlığa aittir, kim tarafından yapılmıştır, mimari özellikleri nelerdir? Bozdoğan Kemeri tarihçesi. Bozdoğan kemeri (Kırk çeşme kemeri, Valens kemeri de denir), İstanbul’da ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Boyacılık Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır, Tarihçesi

Boyacılık; Boya imal eden, satan veya yapan kimsenin işi. Boyacılık tarihi iki büyük devrede incelenebilir; Birinci devir, çok eski devirlerden XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadarki bölüm. Bu devirde ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Boşnaklar Hangi Ülke, Soyu, Özellikleri

BOŞNAK Bosnalı veya Bosna asıllı. Boşnak güzeli, dolgun çehreli. sarışın, al yanaklı güzel.Boşnaklar, eski Bosna halkıyla, bugünkü Bosna-Hersek Müslümanlarına verilen ad. Bosnalılar, IX.yy.da Hristiyanlığı kabul ettiler ve sonraları ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Boşanmaların Tarihçesi Hakkında Bilgi

İlkel toplumlarda, evlilik genellikle, çözülmez bir bağ olarak kabul edilmez ve en eski toplumlarda da ancak bir erkek çocuğun doğumuyla çözülmez olurdu. Boşanma teşebbüsü çoğu kere tek taraflıydı ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Türkiye’de Borsanın Tarihi

Türkiye’de Borsanın Tarihi: Türkiye’de XVI. ve XVII. yy.da sanat ve ticaret erbabının meydana getirdikleri lonca teşkilatını borsaların ilk şekli saymak mümkündür. Modern anlamıyla ilk resmi borsa 2 aralık ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Borsaların Tarihçesi Hakkında Bilgi

Borsaların Tarihçesi ve Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi; Borsaların ilkel şekline misli malların el değiştirdiği, alınıp satıldığı ticaret mahalleri olarak çok eski devirlerde rastlanıyordu. Eski Babilliler, Mısırlılar ve Fenikeliler ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Beyoğlu’nun Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

BEYOĞLU, İstanbul’da semt. Haliç’in kuzeyinde, batıdan Kasımpaşa deresi, doğudan Dolmabahçe (Gazhane) deresi vadileri arasında kalan bütün alanı kaplar. Üç taraftan dik yamaçlara dayanan, fakat kuzeyde Şişli’ye doğru yükselerek ...
Read more 0
Bilgi Dünyası

Beyazıt Camii Tarihi, Özellikleri, Planı

Beyazıt camii, İstanbul’da, Hürriyet meydanında (eski Beyazıt meydanı), sultan Bayezit Emri ile 1501-1505 yılları arasında yapılmış olan cami. Bazı yazarlar, mimarının Hayreddin olduğunu ileri sürerlerse de son bulunan ...
Read more 0