Kültür Ansiklopedisi

Mesnevi Hakkında Özet Bilgi

Ağustos 8, 2013 No Comments »

MESNEVİ. Her beyti kendi arasında kafiyeli, aruzun kısa kalıplarıyla yazılan Eski Türk edebiyatı nazım biçimi. Mevlana’nın 25 bin 700 beyitlik meşhur eseri de bu isimle anılır. Mesnevi, diğer nazım şekillerine nazaran yazılması kolay olduğundan, uzun aşk maceralarının, nasihatlerin, insanoğluna ders ... Devamını Oku »

Menkıbe Nedir

Ağustos 8, 2013 No Comments »

MENKIBE. Özellikle din ulularının (velilerin, ermişlerin), mühim tarihî şahsiyetlerin başından geçtiğine inanılan önemli hadiselerin öyküsüne verilen ad. Menkıbelerde masalımsı ve mitolojik unsurlara da yer verilir. Bu eserlerde “fevkalâde”nin yani olağanüstünün varlığı ve hakimiyeti sezilir. Menkıbe kahramanları “adalet, fazilet, sevgi, fedakârlık” ... Devamını Oku »

Mektup Nedir, Mektupların Özellikleri

Ağustos 8, 2013 No Comments »

Mektup Nedir, Mektup Nasıl Yazılır, Mektupların Özellikleri MEKTUP. Eskiden, insanlar arasında haberleşmeyi sağlayan en önemli araçtı. Birbirinden uzakta bulunan kişilerin duygu, düşünce, istek ve dileklerini; olayları duyurmada başvurdukları bir haberleşme aracı. Ne var ki, hassaten telefonun ve diğer iliteşim araçlarının ... Devamını Oku »

Methiye Nedir

Ağustos 8, 2013 No Comments »

Methiye Hakkında Bilgi, Methiye Nedir, Methiye Ne Demek Methiye:  Padişah, sadrazam, vezir, şeyhülislam vb. gibi devlet yönetiminde önemli görev üstlenen kişileri, din büyüklerini övmek amacıyla yazılan manzumelerdir. Medhiyeler, genellikle kaside nazım şekliyle yazılmıştır. Divan şiirimizde revaçta olan bir şiir türüdür. ... Devamını Oku »

Meddah Hakkında Bilgi

Ağustos 8, 2013 No Comments »

Meddah Hakkında Bilgi, Meddah Nedir, Meddah Ne Demektir, Meddahın Özellikleri Nelerdir MEDDAH. Halkın rağbet ettiği mekanlarda, halkın malı olan hikayeleri, kendine özgü üslûbu, jest ve mimikleriyle anlatan, anlattığını canlandıran kişilere verilen ad. Meddah, anlattığı hikayede bulunan olağanüstü unsurları ayıklayarak, öykünün ... Devamını Oku »

Mecnun Kimdir

Ağustos 8, 2013 No Comments »

MECNUN. Leylâ ile Mecnun mesnevisinin erkek kahramanı Kays’ın aldığı isim. Aşkı, çılgınlığı ve derbederliğiyle meşhurdur. Edebiyatımızda, çoğu kez, âşıkı temsil eder. Her sâdık âşık, biraz Mecnun’dur. Fuzûlî’nin meşhur “Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var/ Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı ... Devamını Oku »

Mecmuma Nedir

Ağustos 8, 2013 No Comments »

MECMUA; Klasik edebiyatımız döneminde, içinde seçme şiir ve yazıların yer aldığı, elle yazılmış bir nevi defterlere verilen isimdir. Mecmualar, bir bakıma, edebiyatımızdaki ilk antolojiler (seçki kitapları) dır. Eski edebiyatımızda “nazire mecmuaları“, “mecmûa-i eşâr” adı verilen seçme şiir mecmuaları oldukça rağbet ... Devamını Oku »

Masal Nedir

Ağustos 8, 2013 No Comments »

MASAL. İnançları, bazı örf-adetleri ve genel ahlakı genellikle çocuklara aşılamak, ders vermek; onları eğlendirmek amacıyla uydurulan ve olması hemen hemen dünya gerçekliğinde mümkün olmayan olayları konu edinen ilginç anlatılar. Masalların çoğu anonim bir karakter kazanmıştır. Bazı masallar, gerçekle bağıntısı oldukları ... Devamını Oku »