Kültür Ansiklopedisi

Bürokrasinin Tanımı Sorunu

Bürokrasinin Tanımı Sorunu
Ocak 5, 2012 No Comments »

  Bürokrasinin Tanımı Sorunu Toplumu ya da toplumsal olguyu açıklamaya çalışan kuramcıların pek büyük bir kısmının üzerinde durduğu, çözümlemelerini şu ya da bu ölçüde temellen-dirdiği bürokrasi teriminin,kavramsal olarak birbirleri ile ilişkili olmakla beraber farklı iki içeriği kapsadığı ileri sürülebilmektedir. Birinci ... Devamını Oku »

Cumhuriyet Bürokrasisi

Cumhuriyet Bürokrasisi
Ocak 5, 2012 No Comments »

Cumhuriyet Bürokrasisi Cumhuriyet Türkiyesi, padişaha bağlı ve büyük ölçüde kendi çıkarını düşünen bir sivil bürokratik kadro devralmıştır. Bu yüzden Atatürk, temelde biçimsel ussallığı sahip araç niteliğinde bir sivil bürokratik kadro geliştirmeye çalışmış ancak bu kadro’nun “Cumhuriyet mefkuresi” ne bağlı olmasını ... Devamını Oku »

Osmanlı Toplumunda Bürokrasi

Osmanlı Toplumunda Bürokrasi
Ocak 5, 2012 No Comments »

  Osmanlı Toplumunda Bürokrasi Türkiye’de bürokrasi yakın zamanlara kadar “yazçizcilik” anlamına geliyordu; halk dilinde “bugün git yarın gel”. Çok partili hayata geçtikten sonra, bürokrasinin siyasal sistem karşısındaki tamamen ikinci plana itilemeyen, hatta askeri müdahaleler sonucu zaman zaman güçlenen siyasal konumu ... Devamını Oku »

Bürokrasinin Yapısal Özellikleri

Bürokrasinin Yapısal Özellikleri
Ocak 5, 2012 No Comments »

Bürokrasinin Yapısal Özellikleri (Max Weber) Bir Meslek Olarak Memuriyet Memuriyetin bir “meslek” olduğu, ilkin uzun bir süre için çalışma 1 kapasitesini gerektiren belirli bir yetişme döneminin zorunlu olmasın dan anlaşılır; ayrıca, işe alınmanın ön-koşulu olarak, belirli özel sınavlar vardır. Bundan ... Devamını Oku »

Bürokrasi ve İktidar

Bürokrasi ve İktidar
Ocak 5, 2012 No Comments »

Bürokrasi ve İktidar Hakkında Bilgiler Kesin olarak yerleşmiş bir bürokrasi yok edilmesi en güç olan toplumsal yapılardan biridir. Toplumsal eylemi akılcı biçimde örgütlenmiş eyleme dönüştüren, bürokrasidir zaten. Dolayısıyla, otorite ilişkilerini akılcı biçimde örgütleyen araç olarak bürokrasi, bürokrat, aygıtı denetleyenler için ... Devamını Oku »

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin