Cami, Müslümanların ibadet için toplandıkları yer olarak tanımlanır. Cami sözcüğü, cuma namazı kılınan büyük mescit anlamına gelen “mescid-i cami” den kısaltılmıştır.

Müslümanlıkta cuma ve bayram namazlarının camilerde topluca kılınması zorunludur. Diğer namazlar, uygun yerlerde topluca ya da tek kılınabilir. Hz. Muhammet, camilerde cemaatle namaz kılmayı özendirmiştir. Böyle kılman namazların daha çok sevap olduğunu belirtmiştir.

Müslümanlıkta camilerin en önemli özelliği, Allah’a ibadet edilen özel mekanlar olmalarıdır.

Camiler ibadet dışında, Müslümanların birbirleriyle görüşüp kaynaşmaları, toplumsal sorunları cemaat arasında tartışmaları, eğitim ve öğretim (hutbe ve vaaz) yapılması gibi işlevlere sahiptir. Hz. Muhammet ve Dört Halife dini, toplumsal ve siyasi sorunları çoğunlukla camide tartışır ve çözümlerlerdi.

Camilerin Mimari Özellikleri

camiCami sözcüğünden daha geniş bir anlamı olan mescit, Türkçede mahalle aralarında bulunan küçük ibadet mekanları için kullanılmıştır. Müslümanlığın yayılmasıyla birlikte yapılan büyük ibadet yerlerine “cami” adı verilmiştir. Kentlerdeki büyük ve önemli ibadet yerlerine “ulu cami”, sultanların yaptırdıklarını da “selatin cami” denilmiştir.

Cami, ana çizgileriyle kendisini oluşturan temel amaca yönelik bir biçim taşır. Farklı dönem ve yerlerde, farklı mimari ve estetik özellikler göstermekle birlikte bu biçim Mekke’den gelen çizgiyi dik açıyla kesen bir duvardır. Bu duvar kıble yönünün bir göstergesidir.

İlk caminin Hz. Muhammet’in Medine’deki evi olduğu, bu yapının sonraki cami planlarına model oluşturduğuna inanılır. Başlıca bölümleri şunlardır: Sahn (namaz kılınan kapalı cami hacmi), sofa, mihrap (kıble yönünü gösterir), kadınlar mahfili (kadınların namaz kılabilmeleri için ayrılmış bölüm), müezzin mahfili.

Camilerde genellikle eşya bulunmaz. Hocaların vaaz vermek için üzerine çıktıkları “kürsü”, mihrabın her iki yanında bulunan şamdanlar, üzerinde Kur’an okunulan rahleler başlıca eşyalardır.

İç avlunun ortasında abdest almak için yapılmış bir “şadırvan” vardır. Caminin en önemli dış öğelerinden biri “minare”dır. Minare “kürsü” adı verilen bir kaide üzerinde yükselir. Ezan okunan balkona “şerefe” denir.
Caminin avlusunda, cenaze namazının kılındığı yer olan “musalla”, tabutların üzerine konulduğu “musalla taşı”, imam ve müezzinler için odalar bulunur.

Camilerin Tarihi Gelişimi

Cami mimarisinin gelişiminde 8. yy.dan sonra ülkelere göre değişen ve oldukça büyük farklılıklar gösteren bir arayışın çabası gözlenir. Camiler, tarih içinde çok değişik biçimlerde planlanmıştır. 12. yy.da İran ve Endülüs Emevi sanatı çerçevesinde belirli bir cami tasarımına ulaşılmıştır. Buna karşılık Anadolu’da cami mimarisinin gelişimi 19. yy. sonuna kadar devam etmiştir.

(1399) Bursa Ulu Camisi; (1438-1447) Edirne’deki Üç Şerefeli Cami; 16. yy.da Mimar Sinan ve yardımcılarının yaptıkları Selimiye Camisi, Sinanpaşa Camisi, Mihrimahsultan Külliyesi; Beylerbeyi Camisi (1778); Eyüpsultan Camisi (1789-1800); Bebek Cami (1912); Şişli Camisi (1945) Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde yapılan camilerin en seçkin örneklerinden birkaçıdır.