Cam İşciliği ve İşleme Sanatı

Cam İşciliği ve İşleme Sanatı

- in Halk Bilimi

CAM İŞÇİLİĞİ

Selçuklu eserlerinde alçı şebekelere gömülü olarak renkli camlar kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunlar yapıların içine ışık girmesini sağlayan, aynı zamanda dekoratif görünümlü unsurlardır.

Ortası göz gibi çukur, kenarları kalın olan alçıya gömük pencere camları kobald mavisi, sarı ve yeşil renklidir. Gözlü ve kalın olduklarından dışarıyı göstermezler (Öney, 1978:136s).

Beyşehir Gölü kıyısındaki Kubadabad Sarayı ile Konya’daki Alaettin Sarayı’nda bulunan cam parçaları Selçuklular’dan günümüze ulaşabilen başlıca örneklerdir. Kubadabad kazılarında bulunmuş olan çepeçevre bir yazı frizini içeren emaye tekniğindeki bir tabaktır (Anonim, 1990:151s).

İŞLEME SANATI

Bugüne kadar yapılan araştırma ve incelemelerde Selçuklular döneminde işleme parçasının gün ışığına çıkmamasına rağmen 1072 yılında yayınlanan bütün Türk boylarının kullandığı kelimelerden oluşan “Divan-ı Lügat it Türk” bu konuda kapsamlı bilgiler içermektedir.

İğne karşılığı “yiğne”, yüksük karşılığı “yüksek” kelimelerini kullanarak işlemede kullanılan araç ve gereçlerle ilgili verdiği bilgileri tamamlayan Kaşgarlı Mahmut; bir çok kelime ile dikiş ve işleme iğnelerine, tekniklerine değinmiştir.

Bu kaynağın dışında Selçuklular döneminden kalan “Varka ve Gülşah” hikayesini bezeyen minyatürlerde Gülşah’ın çadırının, atın üzerinde bulunan çulun ve Kubadabad Sarayı çinilerini bezeyen bazı figürlerin üzerindeki elbiselerin işlemelerle bezendiği görülmektedir (Barışta, 1984:13s).

Kaynak: İslamiyetten Önce Türk Sanatı

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir