Brezilya Hakkında Bilgi

Brezilya Hakkında Bilgi

- in Kültür

Brezilya: Güney Amerika’nın en büyük devleti; İspanyolca değil de Portekizce konuşulan tek ülkesi.

Brezilya, yüzölçümü bakımından S.S.C.B., Kanada, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra, dünyada beşinci gelir. Bütün öteki Güney Amerika devletlerinin toplam nüfusu kadar nüfusu vardır: 96 milyondan fazla. 8 512 000 km2,lik yüzölçümüyle Brezilya, Türkiye’den on bir defa daha büyüktür. Bu ülkenin ana özelliği, boyutlarının çok büyük oluşudur: çok uzun ırmaklar, balta girmemiş ormanlar, savanlarla örtülü uçsuz bucaksız düzlükler.

Amazon Bölgesi

Kuzeyde Amazon havzası, ekvator ormanı alanıdır. Sürekli olarak bulutlarla kaplı bir göğün altında, sık ve yemyeşil uzanır gider. Bu yeşillik okyanusuna, henüz kısmen ayak basılmamıştır ve insan son derece yoğun bir bitki örtüsüyle karşılaşır: sarmaşıklarla birbirine dolanmış ağaçlar, zehirli bitkiler, renk renk çiçekler (orkideler, begonyalar). Hayvanları da çoğunlukla vahşî ve düşmandır: jaguarlar, kaymanlar ve dev örümcekler pek boldur; korkunç etçil balıklar olan piranhalar da buralarda yaşar.

Brezilya Hükümeti, bu uçsuz bucaksız bölgeyi (Brezilya’nın yarısına yakın) değerlendirmek üzere, Amazon’u aşacak bir karayolunun yapımına girişmiştir. Buralarda halen ancak birkaç yerli kabile ve “kauçuk ağacı yetiştirmekle geçimini sağlayan bazı topluluklar barınmaktadır.

Bolluk ve Kıtlık

Topraklarında genellikle tarım yapılan Brezilya, kuzeyde Sao Roque Burnu’ndan, güneyde Uruguay sınırına kadar, Atlantik kıyısı boyunca uzanır. Genişliği 500 kilometreyi aşmayan bu arazi şeridi üzerinde, şekerkamışı, ”pamuk, kakao ve tütün yetiştirilir. Ayrıca, 1880’den beri, Sao Paulo eyaleti de kahve yetiştiriciliğiyle uğraşmaktadır: yılda 60’ar kiloluk 20 milyon çuval, yani dünya üretiminin yarısını yetiştirir.

Brezilya’nın maden kaynakları da çok ve çeşitlidir: manganez, nikel, boksit ve dünyanın en önemli rezervleri arasında yer alan ‘demir yatakları. Bununla birlikte sanayi az gelişmiş sayılır, çünkü teknisyen yoktur ve enerji kaynakları yetersiz kalmaktadır.

Brezil

1500 yılında, Alvares Cabral’in yönetiminde bir Portekiz sefer birliği, kor gibi kırmızı renk veren boyayıcı bitkileri aramak üzere Amazon topraklarına ayak bastı: brezil denen bu bitki, ülkeye adını verecektir.

Üç yüzyıl boyunca Portekiz sömürgesi olan Brezilya, bağımsızlığını 1822’de ilân etti ve iktidarın babadan oğula geçtiği bir imparatorluk oldu, taç da Bragança prenslerine giydirildi. Ama bu hanedan bir yüzyıl bile iktidarda kalamadı. İmparator Pedro H’nin yürüttüğü kölelik aleyhtarı politika, büyük toprak sahiplerinin düşmanlığına yol açtığından, bunlar 1889 yılında rejimi devirdiler.

1891’den beri Brezilya, 22 eyalet, 4 federal il ve 1 federal bölgeden oluşan federal bir cumhuriyettir.

Çeşitli soylardan gelme bir ulus

Brezilya nüfusu, Portekiz’li sömürgecilerle zenci kölelerin torunlarından oluşur. Bunlara, XIX. yy.dan itibaren, dünyanın her yanından, ama özellikle Avrupa’dan gelen göçmenler de katılmıştır. Bu kanlar ve ırklar karması Brezilya uygarlığına çok çelişkili bir görünüm verir ve toplumu bölen derin hayat düzeyi farkları da bu çelişkiyi büsbütün arttırır: sözgelimi *Rio de Janeiro’da ünlü karnavalın debdebesi ve güzel mahallelerin lüksü, favela’larda, yani tepelerin yamaçlarına dizilmiş gecekondu mahallelerinde hüküm süren korkunç yoksulluğu ve sefaleti örtmeğe yetmez.

Öncülerin vatanı olan Brezilya, kendisine lâyık bir başkent yaratmıştır: Brasilia.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir