Bozuk Çalgısı Nedir, Özellikleri

BOZUK i.Türk halk musikisinde bir çalgı türü.

Uzun saplı, tambura ve bağlama tipli Anadolu çalgılarının orta boydaki bir türüne Güney ve Batı Anadolu’nun bazı bölgelerinde ve Kayseri ilinin köylerinde bozuk adı verilir. Şeyh Süleyman Efendinin Çağatay Sözlüğünde de aynı anlamda kullanılır. Bir halk etimolojisine göre makamdan makama geçişte, düzeninde değişiklik yapıldığı için bu adla anılmaktadır. Yunanistan’da buzuki adlı tipi pek yaygındır.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 361

0/50 ratings