Bostankaya Tarihi Hakkında Bilgi

Bostankaya; Van bölgesinde. Muradiye’nin 7 km kuzeyinde, Urartu kalelerinden birinin bulunduğu Eskiçağ şehri.

Kalede kuzeydoğu hariç olmak üzere çok az tahkimat ( savunma amaçlı yapılar) kalıntısı bulunmaktadır. Sur duvarlarında kyklopk tarzda iri taşlar vardır. En yukarıda düz bir alan yer alır. Doğu yönde küçük bir sarnıç bulunmaktadır. Kuzeydoğu yöne doğru yapılmış olan kutsal yerde ana kaya üzerinde tanrıya sunulan hediyeler için bir niş, iki raflı bir hücre, basamaklar ve belki de sunak vazifesini gören bir yapı vardır. Burası tipik bir açık hava tapınma ve kurban yeridir. Şehrin yakınlarında bulunan bir yazıtta Urartu hanedanının imarcı kralı Menua tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Kalenin yamaçlarında, yüzeye yakın kazılarda çıkan bol miktarda keramikler M.ö. VIII. ve VII. yy. geç Urartu devri özelliği taşıdığından yapılışının bu sıralarda olduğu sanılmaktadır.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 327