Boğaç Han Hikayesi Kısaca ( Kısa Özet)

Boğaç Han Kimdir? Boğaç Han Hikayesinin Kısaca Özeti

Boğaç Han, Dede Korkut kitabında ilk hikayenin kahramanı.

Dirse Hanın oğluna. küçük yaşta bir boğayı öldürdüğünden, Boğaç adı verilir. Boğaç Hanın kahramanlığını çekemeyen bazı kimseler onu iftira ile Hanın gözünden düşürürler. Dirse Han, oğlunu öldürmeye karar verir. Bir avda onu yaralar. Anası, Boğaç Hanı eve götürerek iyileştirir. Düşmanları, Dirse Hanın gerçeği öğrenmesinden korkarlar ve esir ederek başka ülkelere götürmeye karar verirler. Boğaç Hanın anası bunu duyunca oğluna, babasını kurtarmasını söyler. Boğaç Han düşmanlarını öldürür. babasını geri getirir. Bu hikayede babanın oğlunu vurduğu zaman duyduğu pişmanlık, ananın oğluna olan karşı sevgisi ve Boğaç Hanın babasını affederek kurtarması. sade ve duygulu bir dille anlatılır.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 274