Birtakım İnsanlar Konusu Nedir?

- in Kitap Özetleri
96
0

Bir Takım insanlar, Sait Faik’in (Abasıyanık) romanı (1952).

Büyük tutkuları olmayan, yaşadıkları dünyayı ve insanları seven kişilerin (fakir balıkçılar, berberler,’ sarhoş baba, aylaklar, hırsızlar, fahişe ve esrarkeşler) hayat hikayelerini anlatır. Hikayenin ağırlık noktasında sarhoş bir babanın oğlu, kızı ve evlâtlığı yer alır. Ailenin .zaten huzursuz olan yaşayışı, hava değişikliği için gelen bir delikanlının kızla yakınlık kurması üzerine büsbütün bozulur ve aile tamamen dağılır. 

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 226