Bir Millet Uyanıyor Filminin Özeti

Bir Millet Uyanıyor, Muhsin Ertuğrul’un çevirdiği Türk filmi (1932).

Ertuğrul’un Ateşten Gömlek (1923) ile Ankara Postası’ndan (1928) sonra yeniden Kurtuluş savaşı konusunu işler. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun senaryosuna dayanır. İşgal altındaki İstanbul ve çevresinde işgal kuvvetleri, padişahçılar ve Kuvayi milliyeciler arasındaki mücadeleyi anlatır. Bu arada Atatürk’ün büyük Nutkundaki birçok olayı da sahneye aktarır. Senaryonun yapısındaki aksaklıklara rağmen heyecanlı bir konuyu sürükleyici bir yolda anlatır. Ertuğrul’un Sovyetler birliğindeki sinema çalışmalarından edindiği tecrübeleri dile getirir. Uzun süre, Kurtuluş savaşı filmlerine örnek tutulmuştur.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 224