Bilmecelerin Önemi ve Tarihçesi

Türk halk bilmecelerinin tarihinin oldukça eskiye dayandığı sanılır. XI. yy.da yazılan Divani Lügat-it Türk’te, bu halk edebiyatı çeşidine rastlanır. Yer altında yağlı kayış (yılan) bilmecesi, XIV. yy.da Anadolu’da biliniyordu. Bilmecelerin uzun yıllar tekrarlanmasının sebebi eğlence ve zeka oyunu olmalarının yanında. şiir ve sanat yönlerinin de olmasıdır.

Eski çağlarda, bilmece sormayı bir zeka savaşı haline getirenler, karşısındakini ya tehdit eder veya bir bağış vaadinde bulunurlardı. Belkıs’ın Süleyman Peygambere, Sfenks’in Oidipus’a sorduğu bilmeceler gibi. Bazı masallarda ise kahramana çözülmesi zor meseleler verilir. Başarırsa mükafatlandırılacağını aksi takdirde cezalandırılacağı söylenir. Eskiden ciddi mahiyet taşıyan, bilmece sorma geleneği, zamanla bir eğlence şeklini aldı. 

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 200