Bilal Habeşi Hayatı Kısaca

Bilal Habeşi İslam dininin ilk müezzinidir.

Bilal Habeşi Habeş asıllıdır. Mekke’de bir ailenin kölesiydi. İslamlığı ilk kabul edenlerden olduğu için çok eziyet gördü. Müslüman olduktan sonra Ebu Bekir tarafından satın alınarak azat edildi. Hz. Peygamber ile Medine’ye hicret etti. Namazlardan önce ezan okunmaya başlanınca Hz. Peygamber’in müezzini oldu. Hz. Muhammed’in bütün savaşlarına katıldı.

Mekke alındığı zaman Kabe’nin damında ilk ezanı okudu. Seferlerde erzak temini görevi yaptığı söylenir. Hz. Ömer zamanında Ebu Ubeyde’nin yanında Suriye seferine katıldı. Bu sefer sırasında öldü. Söylentilere göre Şam’da veya Halep’te gömülüdür. 

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 186