Bidat Nedir Kısaca

Bidat; Sonradan ortaya çıkan şey. İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik hüküm ve esaslar, Bid’at çıkarmak, yenilik yapmak

Bid’at kelimesi. daha çok Hz. Peygamber’in ölümünden sonra, İslam dininde görülen aşırı iddialar için kullanılırdı. Din işlerindeki bazı fazlalık ve eksikliğe de bid’at denildi. İslam dininin, Peygamber tarafından eksiksiz olarak tamamlandığını kabul edenler, bid’at’a karşıdırlar. Çevrenin şartlarını göz önüne alanlar ise, bid’at taraftarıdır. Ancak ortaya çıkan yeniliklerin Şeriata uyup uymadıklarını araştırmak gerektiğini söylerler. Şeriata uyan bid’atlara bid’at-i Hasene, uymayanlara ise Bid’at-i Seyyie adını verirler. Meselâ, din kitaplarının anlaşılması için Arap filolojisi öğrenme ve önce halkın arasında yaşayan halifenin, sonraları bazı kötülükleri önlemek maksadıyla halktan ayrılması Bid’at-i Hasene; camileri, mushafları süslemek ise Bid’at-i Seyyie sayılır.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 181