Bezeme Sanatı Nedir Kısaca Tarihçesi

BEZEME i. (bezemek, süslemek’ten). Süsleme işi, düzenleme: Vitrin döşeme, eşya serme ve dükkân bezeme bı çağın belli başlı sanatlarından olmuştur (F.R. Atay). Süs, süsleyen şey.

Bezeme kıvrımı, sütun başlıklarında, özellikle ion başlıklarında kıvrım biçiminde yapılmış süs. Bezeme kurs, roman üslubunda bina cephelerinin veya kemer üstlerinin tezyini için kullanılan yassı levha.

Süsleme sanatı. Duvar nakışı. Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motifler, oymalar

Bezeme Sanatının Tarihçesi

Asya ve Avrupa’da ilk bezeme örnekleri M.ö. 40 000 ile 15 00 yılları arasında, mağara duvarlarındaki resimler ve plastik eserlerde ortaya çıktı. Mezopotamya’da, Sümerlerde, binaların cepheleri, boya. sırlı tuğla, renkli mozaik taş ve maden levhalarla kaplanırdı. Asya’da Hoça harabelerinde (VII. – IX.yy.) ve Be-zeklik’teki freskler Türk resim sanatının ilk örnekleridir. M.ö. 3000 yılından sonra Anadolu’da çeşitli bezeme örnekleri görülür. Eski Yunan’da da (M.ö. XI.yy.-I.yy.) yapılan vazolar ve duvar freskleri, yunan bezeme sanatının en güzel örnekleridir. Daha sonra bunun devamı olarak roma, Bizans fresk ve mozaikleri yapıldı. XlV.yy. dan sonra Avrupa’da mimariyi tamamlayan bir resim sanatı doğdu.

Eski Türklerde, binaların duvarları sırlı tuğlalar ile süslenirdi. Ayrıca toprak kapların yüzleri de sırlanırdı. Selçuklular mimaride, bezemeye çok önem verdikleri halde, Osmanlılarda ikinci derecede yer aldı. Çeşitli bezeme örnekleri arasında mozaik ve levha çiniler, taş oyma ve kabartmalar, stuko ve malakâri alçı kabartmalar, renkli camlar (vitray), oyma ve geçme ahşap süslemeler, taşa oyularak veya çini ile yazılan (hüsnü-hat) ve kalemkârî nakışlar gösterilebilir.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 167