Beyazıt Camii Tarihi, Özellikleri, Planı

Beyazıt camii, İstanbul’da, Hürriyet meydanında (eski Beyazıt meydanı), sultan Bayezit Emri ile 1501-1505 yılları arasında yapılmış olan cami.

Bazı yazarlar, mimarının Hayreddin olduğunu ileri sürerlerse de son bulunan belgelerde caminin mimarı olarak Yakub Şah bin Sultan Şah gösterilmektedir. Caminin önünde kare planlı, revaklı bir avlu vardır. Bu avlu dışarıya üç kapıyla bağlantılıdır. Revak sütunlarının altısı granit, dördü necef, onu da yeşil renkli mermerdir. Revakın üzerini yirmi dört kubbe örter. Avlunun ortasında, şadırvan bulunur. Caminin taç kapısı üzerindeki kitabede hattat Şeyh Hamdullah yazısı ile caminin yapılış tarihi yer alır. Birer şerefeli iki minareden güneydeki cami ile birlikte. kuzeydeki ise XIX. yy.da yapıldı. Kare planlı ana yapının on sekiz metre açıklığındaki orta kubbesinin akında yirmi pencereli kasnak bulunur. Kubbe, dört fil ayağıyla, iki kalın direk üzerine oturmaktadır.

Taç kapının mihrabın üzerlerini birer yarım kubbe örter. Doğu ve batıda yan yana dörder küçük kubbe yer alır. Mermer hünkâr mahfilinin çini süslemeleri XVIII. yy.a aittir. Taç kapının sağ ve solunda, yapıya eklenen kubbeli kısımlar bulunur. Caminin yanında medrese, imaret ve kütüphane; bahçesinde II Bayezit ile kızının türbesi vardır. 

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 157