Berberilerin Kültürel Özellikleri Nelerdir

Berberilerin kültürel, sanatsal özellikleri hakkında bilgi. 

Kuzey Afrika şehirlerinde gelişen roma ve İslam sanatının yanı sıra Berberilerin oturduğu köylerde ve dağlarda teknik ve üslup bakımından ilgi çeken ilkel sanatlar ortaya çıkmıştır ve bu sanatlar, varlığını hâlâ sürdürmektedir.

Yerli maddeleri ilkel araçlarla işleyerek ev eşyası yapmaktan ibaret olan bu faaliyet, halk sanatı özelliğini kaybetmemiştir. Eski çağlardan bu yana, berberi sanatı. çok az evrim göstermiştir. Bununla beraber dış etkilere de rastlanmaktadır. Kadınların şekillendirip boyadıkları toprak vazolar M.ö. VII. yüzyıldaki kartaca çömlekçilik sanatının ürünlerini hatırlatmaktadır; ağaçtan yapılmış sandıklara ve başka eşyaya Afrika kiliselerinde rastlanan motifler oyulmuştur; yollu dokumalar (çadırlık ve elbiselik) Suriye bedevilerinin kullandığı kumaşlara benzer; minelerle süslü bazı kadın mücevherleri, Endülüs’te Ortaçağda yapılanları andırır. Bu benzerlikler, dış etkileri açığa vurmaktadır, İslam arabeskinden çok farklı olarak, berberi dekorasyonu basit bir geometri getirmiştir (üçgenler, eşkenar dörtgenler). Kullanılan renkler sade ve ahenklidir. Bu. özellikle dokumalarda göze çarpar. 

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 114