Bektaşilerin Özellikleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Bektaşilerin özellikleri, inanç sistemleri hakkında kısaca bilgi.

Bektaşiler Caferi mezhebindendir. Kendilerinde Ehl-i Beyt sevgisi çok kuvvetlidir. Bektaşilere göre Ali, Allah’ın zuhuru, miraç ise Hz. Muhammed’in Ali’ye intisap etmesidir. (bağlanmasıdır) Bektaşiler sabah ve akşam on iki imama salavat getirir ve nat’i Ali okurlar. Muharrem ayında on gün su içmezler. Muharremden sonra babaya baş okuturlar, yani bir yıllık günahtan temizlenirler. Ali’nin doğum günü saydıkları Nevruzu kutlar ve üç gün süt içerler. Biri birleri ile sohbet edip dem çekerler, nefes okurlar, saz çalıp dinlerler. Bütün bunlar onlara göre ibadettir.

Bektaşilerde ahlak, verilen söze dayanır. Bu da elin tek, dilin pek, belin berk tut sözünden ibarettir. Onlara göre kendini bilene atasının kanı helal, bilmeyene anasının sütü haram,idi. Çoğu da tenasüh nazariyesine inanırdı. Tasavvuf ile fazla bağdaşmayan Bektaşilik, daha çok dünyevi bir düşünüş, bir sevinç ve neşeydi.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 70