Bekir Ağa Bölüğü Nedir? Nerede?

Bekir Ağa Bölüğü Nedir, Nerede, Özellikleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

Bekirağa bölüğü, Beyazıt’ta Osmanlıların son devirlerine kadar Harbiye Nezareti dairesi olan şimdiki İstanbul üniversitesi Hukuk ve Tıp fakülteleri binasının avlusundaki askeri tutuklama evi.

1908 Temmuz inkılabından önce idareciliğini yapan Bekir Ağanın adıyla anılmıştır. 1. Meşrutiyetten sonraki siyasi tutuklular burada tutuklanıyordu. Mütareke devrinde. ittihat ve Terakki cemiyeti ileri gelenleri ile eski nazırlardan bazıları Malta’ya sürülmeden önce burada tutuklu olarak bulundurulmuşlardı.

Bekirağa bölüğüne getirilen tutuklulara, türlü işkenceler yapıldığından, istibdatın korkunç bir sembolü sayılmıştır.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 67